صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر مهدی رهگذر (بازنشسته)  

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    فایل رزومه هیئت علمی

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی:  مهدی رهگذر

رتبه علمی: دانشیار

مقطع و رشته تحصیلی:دکتری آمار زیستی  

گروه آموزشی: آمار زیستی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار: 22180146

پست الکترونیک : ma.rahgozar@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی: -

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

عکس

پروفایل در Google Scholar

 

پروفایل در  Scopus

 

تاریخ بروزرسانی:

1395/9/15

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1352

دیپلم

دبیرستان رهنما

تهران

ریاضی

1355

لیسانس

مدرسه عالی ریا ضیات و مدیریت اقتصاد

کرج

ریاضیات

1363

فوق لیسانس

دانشکاه تهران ، دانشکده بهداشت

تهران

آمار زیستی

1384

دکتری

دانشگاه تر بیت مدرس

تهران

آمار زیستی

 

 

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

 

الف) روش های تحقیق کمی 

ب) روش های کار آزمائی های بالینی 

ج)

1Frailty Models in Survival Analysis

2 – Mixed Models in Survival Analysis

 

3 – Interval Data Analysis in Survival Analysis

4 – Sample Size and Power Determination in Clinical  Trials

 

  5- Meta Analysis 

6- Multivariate Data Analysis    

سوابق آموزشی

دبیرستان شهیدترکان کرج 1385  

دبیرستان اماخمینی شهریار 1359،

دبیرستان شهید حسن قدمی تهران 1359 – 1363،

مرکزآموزشی، پژوهشی ودرمانی قلب  وعروق شهید رجائی تهران1361- 1363،

مرکز آموزش فنی پیرا پزشکی تهران  1361،

آموزشگاه فنی علوم آزما یشگاهی تهران1361،

مدرسه عالی پرستاری شفاء تهران 1361- 1363،

دانشگاه شاهد تهران 1369-1372،

دانشگاه پیام نور تهران 1371-1373،

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علا مه طبا طبائی 1373-1375،

دوره شبانه دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

تهران 1374- 1376،

دانشگاه آزاد کرج، دوره دکتری 1385- 1393

دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1385 - 1388

 تدریس در آمو زش های ضمن خدمت در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   1373 - 1378

دانشگاه علوم بهزیستی و تواتبخشی  از 1372تا کنون

 

مجری کارگاه و تدریس در کارگاه

    تدریس در کارگاه " روش تحقیق " 1375

   تدریس در کارگاه " روش تحقیق تکمیلی " 1376

  بر گزاری کارگاه آموزشی " آشنائی  با روش تحقیق" 1377

  تدریس در کارگاه آموزشی" روش تحقیق و آمار" برای کارشناسان دفتر آسیب های اجتماعی

              سازمان بهزیستی 1377

 مجری کارگاه آموزشی " روش تحقیق پیشرفته "  1381

  مجری کارگاه آموزشی " روش تحقیق  "  1382

  مجری کارگاه آمو زشی " روش تحقیق و متدو لوژی "  1382

   تدریس در کارگاه آموزشی " روش تحقیق و متدو لوژی" 1384

    مجری کارگاه آموزشی " روش تحقیق و متدو لوژی" 1384

  تدریس در کارگاه آموزشی " روش تحقیق و متدو لوژی" 1385

 

 

فعالیتهای پژوهشی

1- مر کز پژو هش های اجتماعی نخست وزیری سابق 1363 - 1370

 2- عضو گروه پژوهشی علوم اعصاب و توانبخشی  1384  

3- عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی  1385 - 1388 

4- مجری طرحهای (( بررسی نظرات و مسائل مردم در شهرستان ها )) جمعا" بیش از 105 طرح

5- مجری طرحهای ((  بررسی شایعات در سطح شهر تهران )) جمعا" 5 طرح

6- مجری طرح (( بررسی مسائل روز جامعه ))

7- عضو هیئت علمی طرح (( بررسی صادرات کالاهای غیرنفتی ))

8- عضو هیئت علمی طرح (( بررسی وضعیت رشوه در ادارات دولتی ))

9- مسئول (( طرح بررسی شایعات )) جمعا" 5 طرح

10- عضو هیئت علمی طرح (( بررسی تنش در واحدهای تولیدی که طی سالهای 1365 لغایت 1370 واقع شده اند )) در وزارت کار و امور اجتماعی

11- عضوهیئت علمی طرح (( بررسی وضعیت نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای حاشیه خلیج فارس )) در وزارت کار و امور اجتماعی

12- مشاور آماری و کامپیوتری طرح (( بررسی وضعیت تاثیر اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده ))

13- مشاور آماری و کامپیوتری طرح (( بررسی وضعیت جوانان و نوجوانان ))

14- مشاور آماری و کامپیوتر طرح (( بررسی وضعیت همسرگزینی معلولین ))

15- مشاور آماری و کامپیوتر طرح (( بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرزندان ترخیص شده در استان مازندران ))

16- مدیر اجرایی ، نویسنده گزارش ها و مقالات و برنامه نویس کامپیوتر طرح ملی (( بررسی نیازهای جامعه به خدمات بهزیستی کل کشور )) جمعا" 7 جلد کتاب برای هفت منطقه کشور

17- همکار برنامه نویس کامپیوتر طرح ملی (( بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران )) 1380 25 جلد کتاب

18- مدیر اجرایی و کامپیوتر طرح (( بررسی معلولیتهای جسمی در ایران ))

19 – مسئول هماهنگی های فنی ، اجرائی و استخراج طرح (( وضعیت زنان سرپرست خانواده در ایران ))

20- مسئول هماهنگی های فنی، اجرائی و استخراج طرح (( وضعیت سالمندان در ایران ))

21 – برنامه نویسی کامپیوتر برای طرح (( بررسی عملکرد لاستیک بارز در بازار مصرف و مقایسه آن با سایر لاستیکها

22- همکار اصلی در طرح (( بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین ))

23- همکار و برنامه نویس در طرح جامع و ملی (( بررسی تاریخچه باروری زنان  49-15 ساله ایران )) سال 1381

24-همکاری در طرح جامع ملی (( بررسی سلامت و بیماری در ایران )) سال 1380

داوری طرح های پژوهشی متعدد

ناظر طرح های پژوهشی متعدد

داوری متعدد مقا لات مجلات مختلف

داوری کتاب

داوری ساله های دکتری وپایان نامه های متعدد دردانشگاه های تهران شهید بهشتی وتربت مدرس 

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

24/11/86   1/8/1395            عضو هیئت امناء دانشگاه                    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386         1392 عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آمارزیستی  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی                                                                             

1374           1386              عضو کمیته گزینش استاد                      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی                                                                                                               

1375           1388                عضو شورای فرهنگی                         دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1373          1375          مسئول آمار و انفور ماتیک دفتر پژوهش         دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1374            1376      نماینده دانشگاه در کمیته بررسی نظام نوین    سازمان بهزیستی کشور

                                          آماری سازمان بهزیستی کشور                                                                   

1374            1376           مسول اداره امور کامپیوتر های دانشگاه      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1381           1386 و 1388  عضو کمیته منطقه ای اخلاق درپژوهش   وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

1379          1383               معا ون گروه آمار و کامپیو تر                   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1384          1394            مدیر کروه آمار و کامپپوتر (آمار زیستی)        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

1385          1392 و1394         عضو شورای پژوهش                        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1387         1392  و 1394     عضو کمیته اخلاق در پژو هش                دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386            13                عضو هسته مشاوره دانشگاه                  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385         1385               عضو کمیته فنی تحصیلات تکمیلی           دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1387         1392              عضو کمیته آموزشی گروه آمار و کامپیوتر    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1384        1390            رئیس کمیته پژوهشی گروه آمار و کامپیوتر     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386         1388      عضو شورای پژوهشی واحد پژوهش در آموزش    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                                     مرکز مطا لعات و توسعه آموزش

1386       1388              کمیته برنامه ریزی اداره کل آموزشهای          دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                                                 مداوم وبازآموزی ها

1387           13                عضو هیات بدوی انتظامی هیئت علمی      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1387          1387     عضو کمیته علمی اولین سمینار ملی اسکیزو فر نیا و اختلا لات مزمن ارائه

                               خدمات و توانبخشی روانی – اجتماعی             دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی        

1386          1388                  مدیر تحصیلات تکمیلی                       دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1372         1392              مسئول اطاق آموزش کامپیوتر                   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385         1392             عضو شورای آموزش دانشگاه                    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386         1389                عضو کمیته منتخب                               دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1384،1385 1387               عضو کمیته ترفیع پایه                            دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386          1386              عضو کمیته بر رسی صلا حیت علمی        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1390        1392 و 1394        عضو شورای دانشگاه                          دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1387       1387                 کنگره ملی اسیب شناسی خانواده           دانشگاه شهید پزشکی

 

شرکت در گارگاه و سمینار  

 

  کارگاه آمو زشی  H.S.T  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و WHO

  کارگاه امو زشی و ارزشیابی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

      جهار مین سمینار احتمال و فرا یند های تصادفی 1382 

   کارگاه روش تحقیق در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1374

  کارگاه روش تحقیق پیشرفته  در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1375 

    کارگاه آموزشی بر نا مه  SAS د ر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   کارگاه آموزشی بر نا مه  STATA د ر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    چها رمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران 1394

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

1375          تا کنو ن                              انجمن آمار ایران                                       انجمن آمار ایران

1390          تاکنون                             انجمن آمار زیستی ایران               دانشگاه علوم پزشکی تهران    

1385         تا کنون         عضو شورای هیات تحریریه مجله توانبخشی   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1387         تا کنون          عضو هیئت تحریریه  مجله پژوهش پرستاری         انجمن علمی پرستاری ایران

1389         1394                          Iranian Journal of Psychiatry            دانشگاه علوم پزشکی تهران              

1390      تا کنون           عضو هیئت تحریریه مجله مددکاری اجتماعی             انجمن مددکاری اجتماعی

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

Med. (2008) 

 

1- Mehdi Rahgozar , Soghrat Faghrat Faghihzadeh.  Gholamreza  Babaee Rouchi and Yingwei Peng. The power of testing a Semi- Parametric shared gamma frailty parameter in failure time data.

Statist .,

DOI : 10.1002/sim.3295.  PP: 1-12

 

 

, Dec 2007

Iranian Journal of Pediatrics.

2-Firoozeh Sajedi,  MD;  Zahra Kashaninia,  MSN;  Mehdi Rahgozar,  PhD; Fariba Asadi Noghabi,  MSN. The Effect of Kangaroo Care on Physiologic Responses to Pain of an Intramuscular Injection in Neonates .

 

Vol 17 (NO 4)

( 2006).

 

3- F.Sajedi, Z. Kashaninia , M. Rahgozar and L. Radrazm.

The Efficacy of oral Glucose for Relieving paln following intramuscular Injection in term neonates.

 

Acta Medica Iranica . pp(316- 322).

 

 

2006

Spring. Autumn . Autumn . Journal of Rehabilitation.

 

 

4-Assadi A.(M.D.), Mazinani R.  ( M.D.) , Farhadi Y.(M.D.) , Amiri N, (M.D.),  Rahgozar M. (Ph.D). Accuracy of Salivary Lithium tithium testing in Treatment Monitoring in Mood Disorders

Vol .7, NO.1 , Serial No . 24, 2006 (1385(

 

 

 

سال 2007

Journal of Aging Quarterly Journal of Iranian Research Center on Aging .

5- Mohammad Rafi Bazr Afshan ., Mohammad ali Hosseini Ph.D,  Mehdi Rahgozar,  Ph.D,  Seid Bagher Sadat Maddah ., Ph.D. The effect of Exercise in Elderly Women,s Quality of Life.

Vol . 3/ Spring 2007/ Second Yea

سال 2007

Autumn . Autumn . Journal of Rehabilitation.

 

6- Yeganekhah M.R.( M.sc.),  Mohammadi F. (Ph.D.) , Khankeh H.R. (Ph.D.) , Rahgozar M. (Ph.D). The Effects of Slow – Stroke Back Massage on Anxiety in Elderly.

Vol.8, NO.3, Serial NO. 31, 2007 (1386)

سال 2007

Autumn . Journal of Rehabilitation

7- Razavi Alhashem B. (M. Sc.), Mohseni Tabrizi A. (Ph.D.) , Rahgozar M. (Ph.D.)

The Measurement of Satisfaction Rate between Rehabilitation Services Clients in the Tehran,s Red Crescent.

. Vol.8, NO.3, Serial NO. 31

سال 2002

Canadian Studies in Population

8- Kazem, M. Khalaj Abadi Farahani, F. Rahgozar, M., Mahmoodi  Farahani, M. Fertiliy in             Islamic Republic of Iran : Levels, Trends and Differentials during three Decades ( 1967-1996).       

 

Vol 29 (2), 2002, pp. 227-244.

 

سال 2003

  Saudi J.Disabil Rehabil

9- Mogammad T,   Joghataei   Ph.D.  Kazem Mohammad,  Ph .D.  Mehdi Rahgozar,  Ph. D.             Said  Siadaty, MD.  Prevalence of Some Paralysis and Limb Amputation Related Disabilities in Iran (A National Epidemiological Survey).  

 9(1): 16-22.

سال 2004

 

10-Mohammad Reza Mohammadi,  Ahmad Ghanizadeh,  Mehdi Rahgozar,  Ahmad Ali Noorbla,        Hratoun Davidian, Hossein Malek Afzali,  Hamid Reza Naghavi.  Seyyed  Abbas Bagheri                Yazdi , Seyed  Mehdi Saberi , Bita  Mesgarpour, Shahin Akhondzadeh, Javad Alaghebandrad,         Mehdi   Tehranidoost.  Prevalence  of obsessive-compulsive Disorder in Iran. BMC Psychiatry        2004; 4:2.

 

 

سال 2004

 

11- Mohammadi, M.R.  Ghanizadeh. A. A. Rahgozar, M.  Noorbala, A.A.  Davidian, H.                       Malekafzali  H. and et al. prevalence of Obsessive – compulsive disorder in Iran..

 

BMC                     Psychialry [Electronical Resource] (2004),  4, 2.

سال 2005

Suicide and Life– Threatening Behavior

12- Mohammadi, M.R. Ghanizadeh, A. Rahgozar, M. Noorbala, A. A. Malekafzali,  H.                       Davidian, H, Naghavi,  H. R. Soori, H.  Bagheri Yazdi, S. A. Suicidal attempt and psychiatric           disorders in Iran..

 

 

Suicide and Life– Threatening Behavior (2005) 35(3):  309-316

 

سال 2005

Practice and Epidemiology in Mental Health

13- Mohammad Reza Mohammadi, Haratoon Davidian, Ahmad Ali Noorbala, Hossein

Malekafzali, Hamid Reza Naghavi, Hamid Reza Pouretemad, Seyed Abbas Bagheri Yazdi,

Mehdi Rahgozar,  Javad Alaghebandrad,  Homayoon AminiEmran Mohammad

Razzaghi,  Bita Mesgarpour,Hamid Soori,  Mohammad Mohammadi, and  Ahmad

Ghanizadeh. An epidemiological survey of psychiatric disorders in  Iran. Clinical                                                                     

 

2005, 1:16

 

 

14- Zahra Kashaninia , Firoozeh Sajedi , Mehdi Rahgozar , and Fariba Asadi Noghabi

The effect of kangaroo care on behavioral responses to pain of an intramuscular ingection in neonates.

15- Mehdi Rahgzar, Soghrat Faghihzadeh, Gholamreza Babaee Rouchi and Yingwei peng

The power of testing a semi- parametric shared gamma frailty parameter i

Rahgozar, M. ; Mohammadei ,S.M. Elders’ Depression , Anxiety ,

Apprehension.Hakim .Vol.2 No.2 , 1999; 103 – 113.

Rahgozar , M. ; Mohammad.K.; RAmezani Tehrani, F. Trend of Stillbirth rate

in  Iranian women aged 15-49 years during four  Decades from 1957 – 1996.

Hakim . Vol.4 , No.2 , 2001 ; 85 – 91.

 

Mohammad ,K. ; Joghatai , M.T. Syiadati , S. Rahgozar , M. A National

Survey of Visual Disturbances in Iran.Journal of Medical Council of Iran .

Vol.19 No.3,2001 ; 203 – 209 .

 Joghataei , M.T. Mohammad , K. Rahgozar , M. ; Siadaty, S. Prevalence of

Some Paralysis and Limb Amputation Disabilities in Iran : National

Epidemiological Survey . Journal of Rehabilitation . Vol.3 , No.8 & 9 , 2002

; 7 – 16.

– Daneshmandan N. , Attar H. H. . Rahgozar M. The cause of sensorineural

hearing  loss in children  0 to 16 years old . Journal of  Otorhinolaryngology ,

Mashad University of Medical Sciences , 2002 ; vol. 13 No. 3-4 ; 12 – 18 .

Faghihzadeh , S. Rahgozar , M. Sample Size Determination in

survival studies with non censored and censored data.Research -

in Medical Sciences . vol.8 , No. 2  , 2003  , 40 – 44 .

 

Fadai  F.(M.D.),  Rahgozar M. (Ph.D.) Hosseini S.A. (M.Sc. ) , Talebpour  E.

( M.Sc.) . Determining the relationship between handedness function and self-care

skills and comparing them in mental retarded and normal students .

Journal of Rehabilitation . Vol.3 , No.12 , 2003 Spring .

Mohammadi M.R. , Bagheri  Yazdi, S.A , Rahgozar M. , et all.

The Epidemiological  study of Psychiatric  Disorders in  Kurdistan Province .

Scientific Journal of Kurdistan University of  Medical Sciences .

Vol.7 No.3 2004 ,  9-20.

   Mohammadi M.R. , Bagheri Yazdi S.A. , Rahgozar M. , et all.

Epidemiological  study of Psychiatric  Disorders in  Khorasan Province .

ASARAR . Journal of Sabzevar School of  Medical Sciences .

Vol.11 No.1 2004 ,  6 -17.

 

Mohammadi M.R., Rahgozar M. ,  Bagheri , S.A.  et all.

Prevalence  of Psychiatric  Disorders in  Isfahan  Province .

. Journal of Behavioural   Sciences Research .  Vol.1 No.2 2003-2004 ,  1 - 7.

Mohammadi M.R., Malek Afzali H.;Noorbala A.A. ;Bagheri yazdi S.A.;

Rahgozar M. ,   et all.  An  Epidemiological  study of Psychiatric  Disorders in

Lorestan  Province . Yaft-E , Research  Journal of Lorestan University of Medical   Sciences & Health Services .  Vol.5 No.19 , 2004 ,  3 -14.

Mohammadi M.R. , Bagheri  Yazdi, S.A , Rahgozar M. , et all.

The Epidemiological  study of Psychiatric  Disorders in  Qazvin  Province .

The  Journal of Qazvin  University of  Medical Sciences .

Vol.  No.  2004 .

-  Mohammadi MR., Rahgozar M., Bagheri Yazdi SA., Mesgarpour B., Nikfarjam

M., Raeisi H. An epidemiological study of psychological disorders in

Charmahal and Bakhtiyari ( year2003). Shahrekord University of Medical

Sciences'   Journal. Winter 2005, Vol.6, No.4,  33-42.

-  Mohammadi MR., Rahgozar M., Bagheri Yazdi SA., Mesgarpour B., Khalkhali

MR., Farsi MR., Sherafati M. An epidemiological study of psychological

disorders in Guilan province (year2003). Journal of Medical Faculty Guilan

University of medical Sciences. Automn  2004; Vol.13.  No. 51, 66-71.

Mohammadi  MR., Bagheri Yazdi SA., Rahgozar M., Mesgarpour B.,

Roshan pajouh M., Bagheri Tabrizi A. An epidemiological study of psychological

disorders in Gazvin  province (2001). The Journal of Qazvin University of

Medical Sciences & Health Services. Winter 2005; No.33, 36- 44.

- Assadi A. Mazinani R. Farhady Y. Rahgozar M. Amiri N .

Accuracy of salivary lithium testing in treatment monitoring in mood disorders journal of Rehabilitation Spring 2006 ; 7(24) : 53-59.

- Mohammadi  M.R. Bagheri  Yazdi S.A. Rahgozar M. Mesgarpour B; Kokabeh  F; Gharehdagai KH ; Nourollahi SH. An epidemiological study of psychiatric disorders in east  azerbaijan province( year 2001).Medical journal of Tabriz university of medical sciences Winter 2004 ; 38(64): 67-73.

Mohammadi M.R. Rahgzar M.  Mesgarpour B. Hoseini SH. Safari Z. Momeni F.An epidemiological study of psychiatric disorders in Golestan province (year 2001). Journal of Gorgan university of medical sciences Spring – Summer 2004; 6(13):67-77.

 

Mohammadi M.R. Bagheri yazdi S.A. Rahgozar M. Mesgarpour B.                                                                                  Babolhavaegi A; Lotfi A; Zarabian M.K.  An epidemiological study of psychiatric disorders in Hamadan province , 2001. Scientific journal of Hamedan university of medical sciences and health services Fall 2004 ; 11(3(SN33)):28

Mohammadi M.R. Malek afzali H. Noorbala AA. Bagheri yazdi SA.                                                                                                                                                                                                          Rahgozar M. Mesgarpour B. Safa M. Radfar. An epidemiological study of psychiatric disorders in Lorestan provinch (year 2001), Yaft –E Winter 2004; 5(19):3-14.

Mohammadi M.R.; Bagheri yazdi S.A.; Rahgozar M.; Mesgarpour B ; Barimani         F ; Taheri S.K. ; Malekzadeh SH.An epidemiological study of psychiatric disorders in Mazandaran province year 2001

Journal of Mazandaran university of medical sciences winter 2004;13(41):0-0.

 

Mohammadi M.R; Rahgozar M ; Bagheri yazdi S.A ; Mesgapour B; Dadras M; Gharibkhani H; Zeinali A.

An epidemiological study of psychiatric disorders in West Azerbauan – province ( year 2001)

The journal of Urmia university of medical scnces Winter 2004; 14(4):242-252.

 

Mohammadi M.; Rahgozar M; Bagheri yazdi A; Naghavi H.R; Pour etemad H.R; Amini H; Rostami M.R; Khalaj farahani F; Mesgarpour B; Pharm D.

Epidemiological study of psychiatric disorders in Tehran province.

Andeesheh va Raftar Fall2003;9(2):4-14

Mohammadi M.R; Rahgozar M; Mesgarpour B; Zandi A; Vosough F.

Epidemiology of psychiatric disorders in Hormozgan province (2001)

Medical jouraal of Hormozgan university Winter 2004;7(4):187-196.

 

– Vahab kashani R; Mousavi M.E; Rahgozar M ; Majdoleslami B .

Evaluation of long leg braces in regard to biomechanical , clinical and technical orthopedics ful. Journal of Rehabilittation Winter2005;-(23):7-13.

 

- Mohammad K .; Rahgozar M ; Khaalajabadi farahani F .; Mahnioodi farahani M ; Fertilitytrendof Iranian women Aged15-49 years during 3 decades (1967-1996), Hakim Spring 200;3(1):1-10

Moosavi M.E ; Safari M.R; Majdolesami B; Rahgozar M .  Influence of elastic bandage and neoprene sleeve on knee position sense and pain in subjects with osteoarthritis. Journal of Rehabilitation fall – winter 2003;4(14-15):40-44.

Ramezani tehrani F; Mohammad K; Rahgozar M; Nagavi M.  Knowledge and practice of Iranian women toward cervical cancer . Reprodiction and Infertility Winter 200;(1):50-56.

Ramezani tehrani F; Mohammad K; Rahgozar M; Barooti E. Knowledge/  Attitude / and Practice of 20-49 years Iranian women about breast cancer. Teb tazkieh Fall 2001; -(42):30-37.

 

Masnavi A; SamaramE; Hosseini S.A; Aghabakhshi H; Foroughan M; Sadrolsadat S.J; Rahgozar M. Students deviant behavior views of dormitories in sites of Iran university of medial sciences in Tehran. Journal of Rehabilitation Winter 2005;-(23):20-25.

- Mohammadi M.R; Bagheri yazdi S.A; Rahgozar M ; Mesgarpour B; Hoseinifakh G.R; Bargesteh H; Zamiad A.PA; AfsharH. The epidemiology of psychiatric disorders in kerman province (year2001). Journal of Rafsanjan university of Medical  Sciences and Health services Summer 2005;4(3(serial . no.15)):13.

 

 

Rahgozar M; Mohammad K; Ramezani Tehrani F. Trend of Stillbirth Ratee in  Iranian women aged 15-49 years during four decades form 1957 to 1996 Hakim Summer 2001;4(2):85-92.

Mohammadi F. ( M.Sc.) , Taherian A. (B.Sc.) , Hosseini M.A.(M.Sc.) , Rahgozar M.(Ph.D). Effect of Home- Based Cardiac Rehabilitation on Quality of Life in the Patients With Myocardial Infarction.

 

Assadi A.(M.D.) , Mazinani R.(M.D.) , Farhadi Y.(M.D.) , Amiri N, (M.D.) , Rahgozar M. (Ph.D.).  Accuracy of Salivary Lithium testing in Treatment Monitoring in Mood Disorders.

Abdi K.(M.Sc.) ,Maddah S. (Ph.D.) , Rahgozar M. (Ph.D.) , Dalvandi A.(M.Sc.).  Evaluation of Educational Situation of Rehabilitation Branches in Welfare and Rehabilitation University, from the Students Viewpoint, in Educational Year 2003-2004.

 

Kazem, M. Khalaj Abadi Farahani, F. Rahgozar, M., Mahmoodi  Farahani, M. Fertiliy in Islamic Republic of Iran : Levels, Trends and Differentials during three Decades ( 1967-1996) . Canadian Studies in Population,Vol29 ( 2) , 2002 , pp . 227- 244 .

 

Mogammad T,   Joghataei,  Ph.D.;  Kazem Mohammad,  Ph .D.;  Mehdi Rahgozar,  Ph.D.  Said  Siadaty , MD . Prevalence of Some Paralysis and Limb Amputation Related Disabilities in Iran ( A National Epidemiological Survey). Saudi J.Disabil. Rehabil. 203 ; 9(1): 16-22.

 

Mohammad Reza Mohammadi,  Ahmad Ghanizadeh,  Mehdi Rahgozar,  Ahmad Ali Noorbla,  Hratoun Davidian, Hossein Malek Afzali,  Hamid Reza Naghavi.  Seyed. Abbas Bagheri Yazdi , Seyed  Mehdi Saberi , Bita  Mesgarpour, Shahin Akhondzadeh, Javad Alaghebandrad, Mehdi   Tehranidoost . Prevalence of obsessive - compulsive Disorder in Iran. BMC Psychiatry2004 ; 4:2.                                              Mohammadi,  M.R. Ghanizadeh,  A..Rahgozar, M . Noorbala,  A .A . Malekafzali,  H.Davidian, H, Naghavi,  H. R.  Soori, H.  Bagheri Yazdi,  S.A.. ( 2005).  Suicidal attempt and psychiatric disorders in Iran . Suicide and Life– Threatening Behavior 35(3):309 . 316 .

 

- Mohammadi, M.R . Ghanizadeh , A. A.  Rahgozar , M.Noorbala , A. A. Davidian,  H . Malekafzali H. and et al . ( 2004) prevalence of Obsessive –compulsive disorder in Iran. BMC psychialry 4,2.

 

- Mohammad Reza Mohammadi,  Haratoon Davidian,  Ahmad Ali Noorbala,  Hossein    Mohammadi,  Haratoon Davidian,  Ahmad Ali Noorbala,  Hossein Malekafzali,  Hamid Reza Naghavi,   Hamid Reza pouretemad, seyed Abbas Bagheri Yazdi , Mehdi Rahgozar , Javad Alaghebandrad ,  Homayoon Amini ,  Emran Mohammad Razzaghi,  Bita Mesgarpour,  Hamid Soori,  Mohammad Mohammadi, and Ahmad Ghanizadeh. An epidemiological survey of  psychiatric disorders in Iran. Clinical practice and Epidemiology in Mental Health 2005, 1:1-16.

 

F. Sajedi , Z. Kashaninia , M.Rahgozar and L. Radrazm

The Efficacy of oral Glucose for Relieving Pain Following Intramuscular Injection in Term N neonates.    ACTA MEDICA IRANICA

Mehdi Rahgozar , Soghrat Faghihzadeh, Gholamreza Babaee Rouchi , Yingwei Peng .

The power of testing a semi- parametric shared gamma frailty parameter in failure time data. Statistics in Medicine. Volume 27 issue 21 , pages 4328-4339. 12 jun 2008.

 

Firoozeh Sajedi , MD; Zahra Kashaninia, MSN;  Mehdi Rahgozar , PhD; Fariba Asadi Noghabi,MSN.

The Effect of Kangaroo Care on Physiologic Responses to Pain an Intramuscular Injection in Neonates. Iranian Journal of Pediatrics. VOL. 17,NUM ,4.2007, pp, 339-344.

- Kobra Hajializadeh, Hassan Ahadi, Farhad Jomehri, Mehdi Rahgozar

Health beliefs and screening behavior of cervical cancer among the women of Bandar Abbas Life Science Journal 2013;10(1).

 

– Amir Charkhian, Hosein Fekrazad, Homeira Sajadi, Mehdi Rahgozar, Mahboubeh Hajiabdolbaghi, Somayyeh Maddahi.

Relationship between Health- Related Quality of Life and Social Support in HIV- Infected People in Tehran, Iran. Iranian J Publ Health Vol. 43, No. 1 , Jan 2014,pp.100-106.

 

- Minoo Dianatkhah, Mehdi Rahgozar, Mohammad Talaei, Masoud Karimloua, Masoumeh Sadeghi, Shahram Oveisgharan, Nizal Sarrafzadegan

Comparidon of competing risks models based on cumulative incidence function in analyzing time to cardiovascular diseases, Date of acceptance: 23 Nov 2013 .

 

Mehdi Manouchehri, Amir Hooshang, Hassan Ahadi, Mehdi Rahgozar, Farhad Jomehri , Saeideh Mohseninezhad, Nasrin Sadeghi

Effectiveness of Mindfulness – Based Cognitive Therapy to Reduce Anxious Thoughts Elderly People

Nationalpark – Forschung in Derschwelz , Vol . 104, No. 2; April 2014.

 

Qamar Kiani , Hasan Ahadi , Mohammad Hakami, Ahmad Borjali, Mehdi Rahgozar

Mediation of Personality Influences on smoking Within the Theory of Planned behavior in adolescents on Zanjan 2014, Rramt 2014 , Vol , 40, 2014 ,1 .

 

Arezoo Tari Moradi, Hassan Ahadi , Hassan Ashayeri, Mahdi Rahgozar

Studying (Investingating ) Anxxxiety and Depression of Caregivers to Elders with Oldest Age and Brain Stroke

Advances in Environmental Biology, 8(10) June 2014.

 

Narges Rasouli , Hassan Ahadi , Mohammad Hakami, Mehdi Rahgozar

The dimension of health – related behaviour quality of life in patients multiple sclerosis with the progress of disease.Reef Resources Assessment and Management Technical paper, RRamt 2014 – Vol .40,,214,1.

 

Meysam Jafari Aqdam, Koorosh Kamali, Mehdi Rahgozar, Mina Ohadi Mehdi Manoochehri, Ali Tahami, Leila Bostanshirin, Hamid Reza Khorram Khorshid

Association of CALHM1 Gene Polymorphism With Late Onset Alzheimer,s Disease in Iranian Population

Avicenna Journal of Medical Biotechnology , Vol. 2, No. 3 July- September 2010.

Ahmad Delbari, Reza Salman Roghani, Sayed Shahaboddin  Tabatabaei, Mehdi Rahgozar, Johan Lokk

Stroke epidemiology and one – month fatality among an urban popuiation in Iran, Research 2011.

    Amir Hassan Kohan, Shahram Abootalebi, Alireza Khoshnevisan, Mehdi Rahgozar

Comparison of Modified Ashworth Scale and Hoffmann Reflex in Study of Spasticity

Original Report , Acta Medica Iranica 2010 ; 48(3):154-157 .

 

 

    Shokooh Foroozan , Hossaini Mohammad Ali, Ph.D, Mohammady Farahnaz, Ph.D, Rahgozar Mahdi , Ph.D

Comparing faculty and Students Perceptions on clinical competency achievement in rehabilitation Programs .Iranian Rehabilitation Journal , Vol. 7, No. 10, 2009.

 

 

   Sheida Sodagar, Hassan Ahadi, Farhad Jomehri, Mehdi Rahgozar, Mohammad Jahani

Predicting Physical Well- Being after Bone Marrow Transplantation in Patients With Acutw Leukemia Based on Perceived Social Support

Zahedan J Res Med Sci 2012  Nov; 14 (9):87-90

Mohammad Majid Oryadi Zanjani, Saeid Hasanzadeh, Mehdi Rahgozar, Hashem Shemshadi, Suzanne C. purdy, Behrooz Mahmudi Bakhtiari, Maryam Vahab

Comparing the effect of auditory – only and auditory – Visual Modes in two groups of Persian children using cochlear implants : A randomized clinical trial

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , 2013

 

    Roya Azizi, Seyed Aboulfazl Zakerian, Mehdi Rahgozar

Detemining Reliability and Validity of the Persian Version of Software Usability Measurements Inventory ( SUMI) Questionnaire

International Journal of Occupational Hygiene , January 2013, Vol.5 , No.1

 

 

    Akbar Biglarian , Behjat Seifi , Enayatollah Bakhshi, Kazem Mohammad, Mehdi Rahgozar, Masoud Karimlou, Sara Serahati

Low Back Pain Prevalence and Associated Factors in Iranian Population: Findings from the National Health Survry, Pain Research and Treatment , Vol .2012.

 

  - Kobra Hajializadeh , Hassan Ahadi, Farhad Jomehri, Mehdi Rahgozar

Health beliefs and screening behavior of cervical cancer among the women of Bandar Abbas

Life Science Journal 2013; 10(1).

 

    Najimeh Tarkesh Esfehani, MSc; Mahdi Rahgozar; Ph.D; Akbar Biglarian, Ph.D; Hamidreza Khorram Khorshid.

Identification of Genetic Polymorphism Interactions Sporadic Alzheimer,s disease Using Logic Regression , Iranian Rehabilitation Journal, Vol . 9, No. 14 , 2011.

 

   Hassan Saeedi , Mohammad E Mousavi, Basir Majddoleslam, Mehdi Rahgozar, Gholamreza Aminian, Farhad Tabatabai Ghomshe, Mohsen Movahedi Yeganeh

The evaluation of modified foot orthosis on muscle activity and kinetic in a subject with flexible flat foot: Single case study , International Soclety for Prosthetics and Orthotics 2013 .

 

     Moteza Farazi, Laiya Gholami tehrani, Anahita Khodabakhshi Koolaee, Hashem Shemshadi, Mehdi Rahgozar

Validity and Reliability of Persian Version of WASSP  test for adults with stutter

Middle east Journal of Psychiatry and Alzheimers, November 2013.Volume .4,issue.3.

 

     Razieh Bidhendi Yarandi, Mehdi Rahgozar, Jalil Koohpayehzadeh, Ali Rafei, Fereshteh Asgari, Enayatollah Bakhshi

Association between Major Non- Communicabie Diseases Risk Factors and Fasting Blood Glucose in Iran: Comparison of Two Techniques With and Without Dichotomizing the Response

British Journal of Medicine & Medical Research 4(7), 2014

 

   رهگذر مهدي، محمدي محمدرضا. احساس افسردگي، اضطراب و دلشوره در سالمندان. مجله حكيم . سال 1378،  شماره 2 ، صفحات 113-103 . 

   محمدي محمد رضا،  رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيد عباس،  نقوي حميد رضا، پور اعتماد حميد رضا،  اميني همايون و همكاران،   همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان تهران.  محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيد عباس، رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا، عفتي جليل ، ابهت رضا.  همه گيري شناسي اختلالات  روانپزشكي در استان يزد ( سال 1380). مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد. سال 1382.  سال يازدهم،  شماره 3 ، صفحات 37-28. 

 

 

 محمدي محمد رضا، رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيد عباس،  مسگرپور بيتا،  ترابي عباسعلي،  نصيري حميد.  همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان اصفهان   ( سال 1380). فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري.  سال 1382.  سال اول شماره 2،  صفحات 7-1.

 

    محمدي محمد رضا، رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيد عباس، مسگريور بيتا،  نظري محمد كاظم،  پوش علي رضا.  همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان كهكيلويه و بوير احمد ( سال 1380 ) مجله ارمغان دانش ( مجله دانشكاه علوم پزشكي  ياسوج ) سال 1383 . سال هشتم،  شماره 30،   صفحات 24-13 . 

 محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيد  عباس،  رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  صفا ميترا،  رادفر رامين.   همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان لرستان    ( سال 1380)  مجله يافته،  سال 1382.   سال پنجم،   شماره 19.   صفحات 13-3. 

 

   محمدي محمد رضا،  رهگذر مهدي،   باقري يزدي سيد  عباس،  مسگرپور بيتا،  دادرس محمد،   قريب خاني هدايت،   زينالي علي.   همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان آذربايجان غربي ( سال 1380).  مجله پزشكي اروميه. 1382 ،سال چهاردهم شماره 4.  صفحات 252 – 242.

 

 محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيد عباس،   رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  بهنام بهناز،  ايماني اسماعيل.   بررسي همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان سمنان، سال 1380 كومش ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان ) سال 1382 جلد 5.  شماره 1و2،   صفحات 17-7 .

 

   محمدي محمد رضا،   باقري يزدي سيد عباس،   رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  صارم سيد محمد ناصر،  شبرنگ مسلم، امين الاسلامي فريده.  همه گيري شناسي روانپزشكي در استان كردستان  ( 1380)،  مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان.  سال 1382،  شماره 3.  صفحات 19-9.

 

محمدي محمد رضا، باقري يزدي سيد عباس،  رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  رضايي انصاري علي اكبر،  حقدادي غلامحسين،  حاج پور حسين.   همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان خراسان ( سال 1380) اسرار ( مجله دانشكده علوم پزشكي سبزوار ) سال 1383.  جلد 11 شماره 1،  صفحات 17 – 6.

 

 

 محمدي محمد رضا،  رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيد عباس،  مسگرپور بيتا،  خلخالي محمد رسول، فارسي محمد رضا،  شرافتي موسي.   بررسي همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان گيلان ( سال 1380).  مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان.  سال 1383. سال 13 شماره 51،  صفحات 66-55 .

 

محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيد عباس،  رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  روشن پژوه محسن،  باقري تبريزي آنا.  همه گيري شناسي اختلال هاي روان پزشكي در استان قزوين            ( 1380). مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين،  سال 1383.  شماره 33،  صفحات 66-55.

 

  محمدي  محمد رضا،  رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيدعباس،  مسگرپور بيتا،  نيك فرجام مسعود رئيسي حميرا.  بررسي همه گيري شناسي اختلالات رواني استان چهار محال و بختياري در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،  سال 1383. دوره 6 شماره 4. صفحات 44-36 .

  محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيدعباس،  رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  باب الحوانجي ابوالفضل،  لطفي اعظم،  ضرابيان محمد كاظم.  همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان همدان ( سال 1380).  مجله دانشگاه علوم پزشكي همدان،  سال 1383،  سال يازدهم – شماره 3 صفحات 36- 28 .

 

محمدي محمد رضا،  باقري يزدي عباس،   رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  كوكبه فرخ،  قره داغي خديجه،  نوراللهي شاپرك.  همه گيري شناسي اختلالات روان پزشكي در آذربايجان شرقي در 1380.  مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز. سال 1383 شماره 64،  صفحات 73- 67. 

 

محمدي محمد رضا،  رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيدعباس،  مسگرپور بيتا،  نيكتاش جهان،  داودنيا بهنام،  ستاري بهزاد.  همه گير شناسي اختلالات روان پزشكي در استان اردبيل،  مجله پزشكي اروميه سال 1383 - سال 15، دوره 4 شماره 3، صفحات   183-174.

 

محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيدعباس،  رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا،  حسيني فخر غلامرضا و همكاران.  همه گير شناسي اختلالات روان پزشكي در استان كرمان  ( سال 1380 ).  مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1384 . شماره 3 دوره 4 صفحات 145-136 .

 

رضا وهاب كاشاني،  دكتر سيد محمد ابراهيم موسوي،  دكتر مهدي رهگذر،  بصير مجدالاسلامي.  ارزيابي ارتزهاي بلند اندام تحتاني به لحاظ اصول بيومكانيكي، باليني و فني مهندسي.  فصلنامه علمي -پژوهشي توانبخشي، زمستان 1384، دوره ششم شماره چهارم.   شماره مسلسل 23. 

 

 دكتر عطااله مثنوي،  دكتر عزت اله سام آرام،  دكتر سيد احمد حسيني،  دكتر حبيب اله آقا بخشي،  دكتر مهشيد فروغان،  دكتر سيد جلال صدرالسادات،  دكتر مهدي رهگذر. نگرش دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد رفتارهاي انحرافي در خوابگاههاي – تهران 1384 ، فصلنامه علمي- پژوهشي توانبخشي زمستان 1384 . دوره ششم،  شماره چهارم،   شماره مسلسل 23، 25-20.

 

 غلامرضا بابايي روچي،  توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم . دانشور، دي 1383 سال دوازدهم، 54، 49-41.

 دكتر محمد رضا محمدي،  مهدي رهگذر،  سيد عباس باقري يزدي،  دكتر بيتا مسگرپور،  دكتر براتعلي ملكي،  دكتر سيد حسن  حسيني،  زهره صفري،  فرزاد مومني.   همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان گلستان ( سال 1380).  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان – سال ششم،  شماره 13،  بهار و تابستان 1383. صفحات 77-67.

 

محمدي محمد رضا،  رهگذر مهدي،  باقري يزدي سيد عباس،  مسگرپور بيتا،  زندي آرمان،  وثوق فرحناز.  همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان هرمزگان   ( سال 1380).  مجله پزشكي هرمزگان،  زمستان 1382 7(4) : 186- 196. 

 

فقيه زاده سقراط،  رهگذر مهدي.  تعيين حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصيص تصادفي بقا با داده هاي بدون سانسور و داراي سانسور.  پژوهش در علوم پزشكي.  خرداد و تير 1382 . 8 (2) : 44-40 .

رمضاني تهراني فهيمه،  محمد كاظم،  رهگذر مهدي،  باروتي عصمت.  بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان 49-20 ساله ايراني در زمينه سرطان پستان.   طب و تزكيه، پاييز 1380و جلد 42. 37-30 .

 

محمد كاظم،  جغتايي محمد تقي،  سيادتي سعيد،  رهگذر مهدي.  بررسي همه گيري شناختي اختلال بينايي در ايران.  مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.  پاييز 1380. 19(3):  203-209 .

فدايي فريد،  رهگذر مهدي،  حسيني سيد علي،  طالب پور احسان.  بررسي رابطه عملكرد برتري دستي با مهارتهاي خود مراقبتي و مقايسه ئ آن بين دانش  آموزان عقب مانده ذهني و عادي ابتدايي.   توانبخشي.  بهار 1382 . 3 ( مسلسل 12 ) : 21-14. 

محمد كاظم،  رهگذر مهدي،   خلج آبادي فراهاني فريده،  محمودي فراهاني محمود.  بررسي روند باروري زنان 49-15 ساله ايران در طول سه دهه ( 1375-1346 ).  حكيم. بهار 1379 . 3 ( 1) : 10-1.

رهگذر مهدي،  محمد كاظم،  رمضاني تهراني فهيمه.  بررسي روند مرده زايي در زنان 49-15 ساله ايران طي چهاردهه 1336تا 1375.  حكيم.  تابستان 1380.  4 (2) : 91-85.

 

رمضاني تهراني فهيمه،  محمد كاظم،  رهگذر مهدي،  نقوي محسن .   بررسي آگاهي و عملكرد زنان ايراني از سرطان دهانه رحم . باروري و ناباروري.  زمستان 1379 . 2 ( مسلسل 5): 56-51. 

دانشمند ن . ، عطار ح.ح . ، رهگذر مهدي . بررسي علل ناشنوايي زير 16 سال در 9 ماه اول سال 1374. مجله گوش ، گلو.  بيني و حنجره ايران.  پاييز و زمستان 1380. 13 ( 3-4 ( پياپي 28 )) : 7-12 .

 

جغتايي محمد تقي، محمد كاظم،  رهگذر مهدي،  سيادتي سعيد.  بررسي وضعيت انواع فلج و قطع اندام در ايران . توانبخشي.  بهار و تابستان 1381 .3 ( 2-1 ( مسلسل 9-8)) : 7-16 .

 

مجد جباري طاهره،  موسوي محمد ابراهيم،  صفري محمد رضا،  رهگذر مهدي.  مطالعه اثر زانو بند نئوپرني و بانداژكشي بر روي درد و حس وضعيت مفصلي در بيماران مبتلا به استئوارتريت زانو . توانبخشي.  پاييز و زمستان 1382. 4 ( 14-15) 40-44 .

 

اسدي عباس علي،  مزيناني ربابه،  فرهادي يداله،  اميري نسرين،  رهگذر مهدي.

ارزش سنجش سطح بزاقي ليتيم در پايش درمان اختلالات خلقي. توانبخشي.  بهار 1385. 7 ( 1 ( مسلسل 24 ) ) .

 

محمدي محمد رضا، داويديان هارطون،  نوربالااحمد علي،  ملك افضلي حسين،   نقوي حميد رضا، پور اعتماد حميد رضا، باقري يزدي سيد عباس، رهگذر مهدي، علاقمندراد جواد، اميني همايون.

  همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در ايران ( سال 80) مجله حكيم. سال 1382. دوره 6، شماره 1. صفحات 64-55.   

 

محمدي محمد رضا،  باقري يزدي سيد عباس، رهگذر مهدي،  مسگرپور بيتا، پريماني فريبا، طاهري سيد كبري،  ملك زاده شقايق.

 همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان مازندران ( سال 1380) . مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ) نامه دانشگاه ). سال 1382 سال سيزدهم. شماره 41، صفحات 18-8 .        

 

بررسي تاثير اجراي توانبخشي قلبي در منزل بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سكته قلبي فرحناز محمدي، اكرم طاهريان، محمد علي حسيني، دكتر مهدي رهگذر

 

ارزش سنجش سطح بزاقي ليتيم در پايش درمان اختلالات خلقي

دكتر عباسعلي اسدي، دكتر ربابه مزيناني، دكتر يداله فرهادي، دكتر نسرين اميري، دكتر مهدي رهگذر

 

ارزيابي وضعيت آموزشي رشته هاي توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از ديدگاه دانشجويان در سال 83-1382

كيانوش عبدي، دكتر سادات سيد باقر مداح، دكتر مهدي رهگذر، اصغر دالوندي

تاثير ورزش بر كيفيت زندگي زنان سالمند كانون جهانديدگان شهر شيراز

محمد رفيع بذر افشان، دكتر محمد علي حسيني، دكتر مهدي رهگذر ، دكتر باقر سادات مداح

 

تاثير ورزش بر كيفيت زندگي زنان سالمند كانون جهانديدگان شهر شيراز

محمد رفيع بذر افشان ,  دكتر محمد علي حسيني , دكتر مهدي رهگذر , دكتر باقر سادات مداح

 

تاثير ماساژ به روش استروك سطحي پشت بر اضطراب سالمندان

محمد رضا يگانه خواه , دكتر فرحناز محمدي شاهبلاغي , دكتر حميدرضا خانكه , دكتر مهدي رهگذر

سنجش ميزان رضامندي مددجويان از خدمات توانبخشي جمعيت هلال احمر شهر تهران

بهراد رضوي الهاشم , دكتر عليرضا محسني تبريزي , دكتر مهدي رهگذر

پيمان زماني، نعيمه دانشمندان، ابوالفضل صالحي، مهدي رهگذر

 مقايسه توليد واكه هاي ساده فارسي در كودكان كاشت حلزون شده براساس سن كاشت. توانبخشي.  تابستان 1387-. (شماره دوم(مسلسل 34)). 

زهرا جعفري، سعيد ملايري، ناصر بافكار، دكتر مهدي رهگذر

ثبت پتانسيل هاي با منشاء عضلاني برانگيخته از وستيبول (VEMP) و بررسي تاثير نوع محرك بر آن در افراد طبيعي بزرگسال. دو ماهنامه پژوهشي پژوهنده .شاپا: 1022-1735

 

محمد علي حسيني، پريوش جعفري، شهرام يزداني، مهدي رهگذر

بررسي عوامل موثر بر انتقال و تبادل دانش بين دانشكده هاي توانبخشي و سازمان هاي ارائه دهنده خدمات توانبخشي كشور .فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي. ( سال دوم،‌ شماره دوم، تابستان 1387. شماره مسلسل 4).

 

داوود پرويزي،  دكتر مهدي رهگذر، دكتر روشنك وامقي و همكاران

عوامل موثر بر ميزان رضايت مراجعين به مراكز دولتي و مقايسه آن با مراكز .... حكيم. دوره 11 شماره 1 بهار 1387.

 

علي باريك رو، ناصر رضايي، فريبا يادگاري، مهدي رهگذر

بررسي رابطه اشارات دستي و گفتار در بزرگسالان داراي لكنت . توانبخشي ( پاييز و زمستان 1387 ( مسلسل 35و36)).

 

هيوا محمدي، فريبا يادگاري ، رضا نيلي پور، مهدي رهگذر

شيوع لكنت در دانش آموزان دو زبانه مقاطع مختلف تحصيلي شهر جوانرود . توانبخشي( بهار 1387( مسلسل 33)).

 

طاهره صادقي، دكتر محمد علي حسيني، دكتر مهدي رهگذر ، زهرا كاشاني نيا

تاثير شيوه غذا خوردن كودك و والدين بر چاقي دختران سن مدرسه . فصلنامه پرستاري( بهار 1387- شماره 53). 

 

محمد رضا يگانه خواه، دكتر فرحناز محمدي شاهبلاغي، دكتر حميد رضا خانكه،     دكتر مهدي رهگذر.

تاثير ماساژ پشت به روش Slow-stroke بر پرفشاري خون سالمندان .  فصلنامه پرستاري ( تابستان 1387- شماره 54 ).

محمد رضا يگانه خواه، دكتر فرحناز محمدي شاهبلاغي، دكتر حميد رضا خانكه، دكتر مهدي رهگذر

تاثير ماساژ پشت به روش استروك سطحي پشت بر اضطراب سالمندان . توانبخشي ( پاييز 1386- مسلسل 31).

اكرم طاهريان ، فرحناز محمدي، محمد علي حسيني، مهدي رهگذر، مسعود فلاحي خشكناب

اثر بخشي آموزش و پيگيري در منزل بر آگاهي و رفتارهاي بهداشتي مبتني بر تدبير بيماري سكته قلبي 700 . پژوهش پرستاري ( بهار و تابستان 1386( شماره بين المللي 7012-1735).

 

سيد رضا جواديان ، غنچه راهب ، وحيد قاسمي،‌ مهدي رهگذر

سنجش رفتارهاي اجتماعي مطلوب جوانان شهر اصفهان و عوامل شخصيتي موثر بر آن

مجله پژوهش و برنامه ريزي شهري ، سال چهارم ، شماره چهاردهم ، پاييز 1392

 

مريم سادات مومن واقفي ، لعيا غلامي تهراني، طاهره سيما شيرازي ، محمد رضايي ، مهدي رهگذر

بررسي و مقايسه مهارت هاي پردازش واجي در كودكان شش ساله بينا و نابيناي فارسي زبان

مجله شنوايي شناسي- دوره 22، شماره 1، 1392

 

طاهره سيما شيرازي ، عبدالله موسوي، لعيا غلامي تهراني، نيكتا حاتمي زاده ، مهدي رهگذر، مريم غلماني پور

سرعت ناميدن كودكان نارساخوان فارسيزبان و ارتباط آن با درستي و سرعت خواندن آنها

مجله شنوايي شناسي ، دوره 23، شماره 1، 1393، 20-10

 

 

بهروز خسروي زاد، اصغر دادخواه، مجيد رضازاده ، مهدي رهگذر

همبستگي بين اميد و كيفيت زندگي در بيماران اچ آي وي مراجعه كننده به باشگاه هاي سازمان بهزيستي در تهران و كرمانشاه ( 1388)

ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه – سال هفدهم ، دي 1392 .

ابراهيم ايجابي ، مسعود كريملو، مهدي رهگذر ، محمود توكلي

ارزيابي و اولويت بندي روش هاي درمان اعتياد با استفاده از تكنيك تاپسيس

مجله توانبخشي، دوره چهارم ، شماره پنجم، زمستان 1392 . شماره مسلسل60 ( ويژه نامه مطالعات اعتياد) .

 

زهرا سليماني ، شهين نعمت زاده، لعيا غلامي تهراني ، مهدي رهگذر

روايي و پايايي تحليل نمونه زباني در سنجش عملكرد زباني كودكان 6-5 ساله

 مجله شنوايي شناسي، دوره 23، شماره 1، 1393، 29-21.

 

اكبر داروئي ، لعيا غلامي تهراني، عباس پورشهباز، سعيد حسن زاده ، مهدي رهگذر

بررسي امكان جايگزيني آزمايه تكرار جمله به جاي گفتار محاوره اي در ارزيابي وضوح گفتار كودكان كم شنوا

مجله آسيب شناسي گفتار و زبان ، دوره 1، شماره 2، زمستان 1392 صفحه 19-26 .

 

مرتضي فرازي ، لعيا غلامي تهراني ، آناهيتا خدابخشي كولايي ، هاشم شمشادي، مهدي رهگذر

اثربخشي رويكرد تلفيقي شناختي- گفتاري در درمان لكنت بزرگسال

مجله آسيب شناسي گفتار و زبان، دوره 1، زمستان 1392 ، شماره 2، صفحه 8 – 18 .

 

مهري محمدي ، رضا نيلي پور ، طاهره سيما شيرازي، مهدي رهگذر

بيان مقوله هاي واژگاني در كودكاتن فارسي زبان مبتلا به آسيب ويژه زبان

مجله آسيب شناسي گفتار و زبان ، دوره 1، شماره 1 ، پاييز 1392 .

 

والفضل صالحي، لعيا غلامي تهراني، فرزاد ايزدي، مهدي رهگذر

بررسي ويژگي هاي حنجره اي بيماران دچار اختلالات پركاري چين هاي صوتي قبل و بعد از اجراي درمان دستي صدا – معيار

مجله آسيب شناسي گفتار و زبان، دوره 1، شماره 1، پاييز 1392.

 

فرشته نجفي ، مسعود فلاحي خشكناب، اصغر دالوندي، فضل اله احمدي ، مهدي رهگذر

خشونت محل كار عليه پرستاران در ايران : مرور نظام مند

مجله مديريت ارتقاي سلامت دوره 3 شماره 2 بهار 1393 ، 85-72 .

 

مريم رحمتي ( M.Sc)، مهدي رهگذر (Ph.D) ، عنايت اله بخشي ( Ph.D)  ، ندا فرزانه (M.D) ، فربد فدايي      ( M.D) ،  ليلا چراغي ( M.Sc)  .

كاربرد مدل شكنندگي زمان شكست شتابنده  با رويكرد بيزي براي شناسائي برخي عوامل خطر زمان هاي عود در بيماران اسكيزوفرني

مجله كومش – جلد 15 ، شماره 3 ( پياپي 51) ، بهار 1393 .

 

مرتضي فرازي، بهروز محمودي بختياري، مهدي رهگذر

مقايسه سرعت ناميدن كودكان با و بدون لكنت 8-7 ساله

فصلنامه علمي – پژوهشي طب توانبخشي ، دوره سوم. شماره دوم ، تابستان 1393 .

 

 

الهام ابطحي ، بصير مجدالاسلام ، ايرج عبدالهي، مهدي رهگذر

تاخير زماني وارد عمل شدن عضلات واستوس خارجي و مايل داخلي نسبت به يكديگر در بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو: تمرينات زنجيره باز يا بسته

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دوره هفدهم ، شماره 4 ، 1389 .

 

 

ابوالفضل صالحي، فرزاد ايزدي، لعيا غلامي تهراني، مهدي رهگذر

معرفي روش درمان دستي صدا – معيار و بررسي مقدماتي تاثير آن بر اختلالات پركاري صوتي بزرگسالان

مجله شنوايي شناسي – دوره 22 – شماره 3 ، 1392 .

 

 

حسين قاسمي، محمود حريرچي، عطااله مثنوي، مهدي رهگذر، مهدي اكبريان

مقايسه كيفيت زندگي سالمندان مقيم خانواده و مقيم سراي سالمندان شهر اصفهان

فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم ، شماره 39 ، سال 1389 .

محمد خياط زاده ماهاني، بمانعلي مرداني شهر بابك، حميد رضا غلاميان، مهدي رهگذر ، محمد حسين سروري، فربد فدايي

بررسي مهارتهاي ادراك بينايي در كودكان عادي 7 تا 13 ساله شهر تهران

مجله توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1389 ، مسلسل 44

 

 

– ياسر رضاپور ميرصالح، كيانوش عبدي، مهدي رهگذر، شهناز ريحاني كيوي

رابطه سبكهاي مقابله با استرس و خودكارآمدي با رضايت از تجربيات باليني در دانشجويان كارورز رشته هاي توانبخشي

مجله توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1389 ، مسلسل 44

 

زهرا پوراسماعيلي، فريبا يادگاري، فاطمه احمدي ، مهدي رهگذر

مقايسه تاثير نظام ارتباطي مبادله تصويري و گفتاردرماني بررشد ارتباط كودكان 4 تا 8 ساله در خودمانده

مجله توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1389 ، مسلسل 44

 

حسين رضايي ، رضا نيلي پور، مجتبي عظميميان ، مهدي رهگذر

ارتباط جايگاه ضايعه مغزي با نوع زبان پريشي در بيماران فارسي زبان مبتلا به سكته مغزي

 مجله توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1389 ، مسلسل 44

 

محمد طاهري ، معصومه پور محمد رضاي تجريشي، گيتا موللي ، مهدي رهگذر، بهار عرشي

 رابطه سبك دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني دوره راهنمايي شهر شيراز ( سال تحصيلي 88-1387 )

مجله پژوهشي حكيم ، موسسه ملي تحقيقات سلامت ، دوره 13 شماره ، 2 تابستان 1389

 

فريبا اسدي نوقابي، زهرا كاشاني نيا، فيروزه ساجدي، مهدي رهگذر، هادي يوسفي

تاثير تماس پوستي مستقيم مادر و نوزاد بر شدت درد ناشي از تزريق عضلاني در نوزادان

فصلنامه افق دانش – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني گناباد ، دوره 16 شماره ي 4، زمستان 1389 .

 

محمد هادي صافي، مسعود فلاحي خشكناب، مهدي راسل، مهدي رهگذر

عوامل فردي، محيطي و شغلي موثر بر رضايت شغلي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ، دوره هفتم : شماره اول . سال 1389

 

ريحانه محمدي، طاهره سيما شيرازي ، رضا نيلي پور، مهدي رهگذر، عباس پور شهباز

مقايسه دانش آموزان آسيب ديده شنوايي شديد تلفيقي و دانش آموزان شنواي مقطع راهنمايي در درك تركيبات استعاري

فصلنامه  توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره سوم، پاييز 1389 – شماره مسلسل 43

 

راضيه عالمي، فريبا يادگاري، مهدي رهگذر

مقايسه ارتباط بين اجزاء حافظه فعال و درك جمله در بيماران مبتلا به آلزايمر و سالمندان سالم

مجله توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره سوم، پاييز 1389 – شماره مسلسل 43

 

 

ساره زرشناسٍ، اشرف كربلايي نوري، سيدعلي حسيني، مهدي رهگذر ، رضا سيدنور، نهاله مشتاق

تاثير ورزش هوازي برنگرش زنان در مورد تصوير بدني

فصلنامه توانبخشي ، دوره يازدهم ، شماره دوم – تابستان 1389 – شماره مسلسل 42

 

 

الهام ابطحي ، بصير مجدالاسلام، ايرج عبدالهي، مهدي رهگذر

تاخير زماني وارد عمل شدن عضلات و استوس خارجي و مايل داخلي نسبت به يكديگر در بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو : تمرينات زنجيره باز يا بسته

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دوره هفدهم ، شماره 4 ، سال 1389

 

 

دكتر حسن احدي، دكتر فرناد ايماني، دكتر مهدي رهگذر، فرحناز مسچي

مقايسه ي نشانگان باليني بيماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادي

انديشه و رفتار ،‌دوره پنجم، شماره ي 19 ، بهار 1390

 

فريبا قادري، اميرمسعود عرب لو، افسون نودهي مقدم، مهدي رهگذر

تكراري پذيري آزمون حداكثر انقباض ارادي ايزومتريك در وضعيت ( Empty can)  در الكتروميوگرافي سطحي عضلات شانه

مجله علوم پزشكي مدرس: آسيب شناسي زيستي، دوره 13، شماره 1: بهار 1389

 

 

محمود رحمتي ، مسعود فلاحي خشكناب، ابوالفضل رهگوي، مهدي رهگذر

تاثير گروه درماني معنوي- مذهبي بر علايم رواني بيماران اسكيزوفرنيك

پژوهش پرستاري ، دوره 5 شماره 16 بهار 1389

 

 

خدابخش جوانشير، دكتر محمد علي محسني بندپي، دكتر محسن اميري، دكتر اصغر رضا سلطاني، دكتر مهدي رهگذر

مقايسه ابعاد عضله Long us Colli  به وسيله اولتراسونوگرافي در بيماران مبتلا به درد مزمن گردن غير اختصاصي و افراد سالم

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار 1389 – دوره 12 شماره 1 ( پي در پي  33)

شهرام ابوطالبي، عليرضا خوشنويسان، اميرحسين كهن، ابراهيم پيشياره ، مهدي رهگذر

اثرات " محدوديت درماني " بر مهارت هاي حركتي ظريف كودكان مبتلا به فلج مغزي نيمه بدن

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران – دوره 68 ، شماره 2، ارديبهشت 1389

 

معصومه معارف وند، مصطفي اقليما، حسن رفيعي، مهدي رهگذر، نازنين تدين، عباس ديلمي زاده ، حامد اختياري

پيشگيري اجتماع محور از عود اعتياد : يك اقدام پژوهي مشاركتي

فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال چهارم ، ويژه نامه، پاييز 1390

 

 

دكتر مهدي رهگدز ، ليلا چراغي، دكتر عنايت اله بخشي، دكتر مسعود كريملو، دكتر فربد فدايي، دكتر اكبر بيگلريان

كاربرد مدل پيشامدهاي بازگشتي در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماري اسكيزوفرنيا

مجله علوم پزشكي رازي ، دوره 19 ، شماره 99، شهريور 1391

 

 

- ليلا چراغي، مهدي رهگذر، فربد فدايي، مسعود كريملو، اكبر بيگلريان

تحليل زمان سپري شده تا عودهاي مكرر در بيماران اسكيزوفرنيك با استفاده از مدل هاي پيشامدهاي بازگشتي

فصلنامه توانبخشي ، دوره سيزدهم ، شماره چهارم، زمستان 1391 ، شماره مسلسل 54

- علي حسين سازمند ، حسين سورتيجي، سيد علي حسيني، مهدي رهگذر ، سيد اكبر نصيري

تاثير فعاليت هاي حركتي ظريف بر رشد مهارت هاي ديداري – ادراكي افراد مبتلا به نشانگاه داون

پژوهش در علوم توانبخشي ، سال 8، شماره 5 ، آذر و دي 1391

 

 

ساره ابري ، علي حاج يوسفي، حسين بابايي، مهدي رهگذر

مقايسه رشد اجتماعي كودكان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستا مهدها ( بررسي موردي شهرستان ورامين )

فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم ، شماره 41

 

 

فريبا يادگاري، مجتبي عظيميان، مهدي رهگذر، اكبر بيگلريان

بررسي ميزان هم رويدادي و شدت كنش پريشي دهاني و كلامي در بزركسالان مبتلا به ضايعه مغزي نيمكره چپ

فصلنامه توانبخشي، دوره سيزدهم ، شماره اول ، بهار 1391 ، شماره مسلسل 51

 

 

معصومه معرف وند، دكتر مصطفي اقليما، دكتر حسن رفيعي ، دكتر مهدي رهگذر، نازنين تدين، عباس ديلمي زاده

پيشگيري اجتماع محور از عود اعتياد: يك اقدام پژوهي مشاركتي

فصلنامه علوم اجتماعي ،

 

 

الهه كاظمي ، مسعود كريملو، مهدي رهگذر

مروري بر داده هاي گم شده

مجله مطالعات ناتواني ، دوره 1 ، شماره 1، پاييز و زمستان 139

 

دكتر پريوش جعفري ، دكتر حميد رضا آراسته، دكتر مهدي رهگذر، مجتبي شهميري

الگوي ارتقاي اثربخشي مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره 14

 

 

اكبر بيگلريان، عنايت ا... بخشي، مهدي رهگذر، مسعود كريملو

مقايسه شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيك در پيش بيني پاسخ هاي دو حالتي مطالعات پزشكي

مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ، سال 90 – دوره سوم

 

 

الهه كاظمي، مسعود كريملو، مهدي رهگذر، عنايت ا... بخشي، ايمانه عسگري

كاربرد روش بيزي در برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لوجستيك با مقادير گمشده تصادفي در متغير كمكي

مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ، سال 90 – دوره سوم

آتوسا مددكار، مسعود كريملو، مهدي رهگذر، سيد حميد جمال الديني، رضا مظفري

كاربرد و مقايسه روش هاي يادگيري ماشيني رندم فارست و درخت كلاس بندي – رگرسيوني در مطالعه وابستگي ژنتيكي در بيماران مبتلا به شريان هاي كرونري

مجله مطالعات ناتواني ، دوره 3، شماره 2، پاييز 1392

 

نادر غني زاده، محمد كمالي، وحيده باباخاني، مسعود فلاحي، علي چابك، مهدي رهگذر

نقص در نگرش ، دانش و مهارت ، مانعي در برابر فعاليت سازمان هاي غير دولتي معلولان

مجله مطالعات ناتواني، دوره 2، شماره 2 ، پاييز و زمستان 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- چاپ کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوایز و تشویق ها

گروه نمونه آموزشی                             گروه آماز زیستی                              1388 -  1393

گروه نمونه پژوهشی                            گروه آماز زیستی                              1388 - 1393

عضو هیئت علمی نمو نه                    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی           1390

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی