صفحه اصلي > تماس با ما  

آدرس پستی: تهران- اوین-بلوار دانشجو- خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-
گروه آمار زیستی.

تلفن داخلی: 2251 ؛ 2257 (منشی گروه)

تلفن مستقیم:   22180146 (021) 98+

نمابر:   22180146 (021) 98+

آدرس پست الکترونیک:    biostatistics@uswr.ac.ir

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی