آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1031 | کل بازدید : 51590 
يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩
قوانین و مقررات
 

 

آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پيشنهاد شماره 6565 مورخ 2/7/1375 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون آموزش مداوم جامعه پزكشي كشور مصوب 1375   آئين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آئين‌نامه اجرايي قانون مداوم جامعه پزشكي كشور

ماده 1- اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 1375 كه در اين آئين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده (1) قانون، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي درماني كشور و دستيابي به استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته منطبق با نيازهاي جامعه به روشهاي ياده شده زير است:

الف افزايش سطح آگاهيهاي علمي، دانش فني و مهارتهاي حرفه‌اي مشمولان قانون.

ب به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه‌هاي علمي و عملي حرفه مربوطه و  انطباق آنها با نيازهاي جامعه.

ج آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها، جهت‌گيريها و اولويت‌هاي بهداشتي -  درماني كشور و جلب مشاركت آنها.

د تقويت و تحكيم آموخته‌هاي درست قبلي.

هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته.

ماده 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همياري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيلات لازم براي تحقق اهداف قانون را پيش‌بيني مي‌كند.

ماده 3- چگونگي كنترل و شركت افراد مشمول قانون (موضوع ماده 1 و تبصره 3 و 4 آن و ماده 4) به شرح زير تعيين مي‌شود:

1- پزشكان، دندانپزشكان، دكتراي داروساز، متخصصان علوم آزمايشگاهي، دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي علوم بهداشتي در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم يا موقت يا پروانه تأسيس و مسئول فني مؤسسه، اززمان فارغ‌التحصيلي موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غير اين صورت پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا تمديد مجدد و شركت در دوره‌هاي آموزشي مطابق ضوابط، اعتبار ندارد.

2- شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانسهای داروسازی، توانبخشی، دندانسازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی -  مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن نیز موظف به ارایه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم هستند و پس از آن نیز باید هر 5 سال یک بار برای تمدید آن، پس از کسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام کنند، در غیر این صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

3- کلیه اقشار پرستاری شاغل لیسانس و بالاتر که مشمول قانون هستند، برای ارتقای گروه و ارزشیابی موظف به ارائه گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم مربوط هستند.

4- صاحبان پروانه تأسيس و مسئول فني مؤسسات پزشكي (بيمارستان، درمانگاه، مركز جراحي محدود و معين، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته‌اي، داروخانه، آزمايشگاه و نظاير آن) كه داراي يكي از مدارك دكتراي پزشكي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي، داروسازي و دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي باشند در هنگام اخذ پروانه يا تمديد پروانه خود هر 5 سال يك بار موظف به ارايه گواهي آموزش مداوم هستندو تمديد پروانه، منوط به ارائه گواهي آموزش مداوم مي‌باشد.

 

 

تبصره 1- كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي در بخش خصوصي كه نياز به مجوز يا پروانه كار ندارند طبق قانون موظف به شركت در دوره‌هاي آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستورالعمل مربوط را تنظيم و اجرا مي‌كند. براي اين گروه كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني صادر مي‌شود.

تبصره 2- چگونگي شركت و كنترل اقشار پرستاري شاغل در بخش خصوصي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تنظيم مي‌شود.

ماده 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مسئوليت اجراي ماده (3) اين آئين‌نامه را در هنگام صدور يا تمديد پروانه اشتغال، مجوز دفتركار و پروانه‌هاي تأسيس و مسئول فني برعهده دارند.

ماده 5- مصاديق تسهيلات و امتيازهاي مندرج در بند (2) ماده (4) قانون، كه افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهي شركت كامل در دوره‌هاي آموزش مداوم هستند عبارتند از: مأموريت در داخل و خارج كشور، استفاده از سهميه دارو، لوازم طبي و آزمايشگاهي، امتيازهاي نوبت داروخانه و آزمايشگاه، استفاده از تسهيلات بانكي، شركت در امتحانات تخصصي، استفاده از بورس تحصيلي و فرصت مطالعاتي.

تبصره شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي مجاز است هر (5) سال يك بار در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصاديق تسهيلات و امتيازها را تعديل، اضافه يا كم كند.

ماده 6- تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم، عدم فعاليت حرفه‌اي فرد مشمول قانون است. مرجع تشخيص معذوريت براساس دستورالعملي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌كند، تعيين مي‌شود.

ماده 7- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته‌ به دولت، همچنين بخشهاي خصوصي و ساير دستگاهها، موظف به رعايت مفاد اين آئين‌نامه و ايجاد امكان شركت پرسنل بخش مشمول قانون در دوره‌هاي آموزش مداوم هستند.

ماده 8- منابع پيش‌بيني شده در بندهاي "الف"؛ "ب" و "ج" ماده (5) تنها در زمينه اجراي آموزش مداوم هر دانشگاه استفاده مي‌شود.

تبصره اعتبارات سالانه مورد نياز براي اجراي قانون در هر دانشگاه پيش‌بيني مي‌شود.

ماده 9- تعيين مقدار حق ثبت‌نام شركت كنندگان در برنامه‌هاي مختلف آموزشي، با دريافت و بررسي نظرات دانشگاه‌ها توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي تعيين و ابلاغ مي‌شود.

ماده 10- كليه شركتهاي دارويي (توليدي و توزيعي) موظفند معادل يك درصد (1%) فروش خود را (موضوع بند "الف" ماده (5) قانون) به طور جداگانه در فاكتورهاي فروش درج و مبالغ آن را در پايان هر ماه به حساب خزانه كه از سوي خزانه دارايي كل بدين منظور تعيين و افتتاح مي‌شود، واريز كنند. شركتهاي ياد شده موظفند هنگام تقاضاي تسهيلات ارزي، دريافت يارانه و سهميه‌هاي دارويي، مدارك پرداخت (1%) فروش خود را به معاونت درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه كنند.

تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هنگام رسیدگی مالیاتی شرکتهای یاد شده، برگ تسویه حساب یک درصد (1%) را براساس نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت مربوط مطالبه یا فیشهای واریزی به حساب خزانه داری کل را کنترل کند.

 

                                                                                                    حسن حبیبی

                                                                                                                            معاون اول رئیس جمهور

 

 

آخرین اخبار
سمپوزیوم فیزیوتراپی سالمندی
برگزاری سمپوزیوم فیزیوتراپی سالمندی
برگزاری سمپوزیوم فیزیوتراپی سالمندی دارای 3 امتیاز آموزش مداوم
 ٠٩:٩ - 1399/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
سمپوزیوم ارزیابی و مراقبت از بیمار مبتلا به سکته قلبی
برگزاری سمپوزیوم ارزیابی و مراقبت از بیمار مبتلا به سکته قلبی
برگزاری سمپوزیوم ارزیابی و مراقبت از بیمار مبتلا به سکته قلبی دارای 3 امتیاز آموزش مداوم
 ٠٩:٧ - 1399/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سمپوزیوم فیزیوتراپی در بیماران با کاهش سطح هوشیاری
برگزاری سمپوزیوم فیزیوتراپی در آرتروپلاستی زانو
برگزاری سمپوزیوم «ارزیابی تشخیصی اختلالات صدای گفتار» توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences