آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 829 | بازدیدکنندگان آنلاین : 13 
شنبه ١١ آذر ١٤٠٢

سال 96
 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری (سال 96)

نام و نام خانوادگی

استاد

راهنما

رشته

تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

مرضیه شیرازی خواه دکتر ارش میراب زاده دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی عوامل اجتماعی موثر برسلامت طراحی ابزار سنجش پوشش خدمات توان بخشی جسمی در نظام سلامت 96/12/23 11:00 سالن جلسات ابن سینا
تکتم پیکانی دکتر حمیرا سجادی رفاه اجتماعی

بررسی تطبیقی اثر تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سطح کلان

 

96/12/23 08:45 سالن جلسات ابن سینا
عهدیه چینه کش دکتر علی حسینی دکتر فرحناز محمدی شاهلاغی عوامل اجتماعی موثر برسلامت تبیین کیفی نیازهای سلامت جوانان شهر تهران : شناخت ، تعیین اواویتها و راهکارها 96/12/21 13:00 سالن جلسات اساتید
عذرا فرمانی دکترمیرطاهر موسوی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی طراحی مدل مداخله توان بخشی اجتماعی برای افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 96/12/14 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
عطا حیدری دکتر فریبا یادگاری  دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیر تربیت شنوایی واکه ای بردرک گفتاردر حضور نویز در سالمندان با شنوایی هنجار 96/11/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا
مریم خاک رنگین دکتر مصطفی اقلیما دکت رحسن رفیعی مددکاری اجتماعی طراحی و ارزشیابی پروتکل مداخله حمایتی بهه منظور افزایش تاب اوری کودکان دارای پدر مصرف کننده مواد 96/11/28 08:30 سالن جلسات ریاست
فاطمه زارع زاده دکتر محمد علی مردانی ارتوپدی فنی مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوهه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی راه رفتن در بیمارن دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال 96/11/24 11:00 سالن جلسات اساتید
شیوا جوادی دکتر فریبا یادگاری دکتر وحید نجاتی گفتاردرمانی بررسی نقایص کارکردهای اجرایی و اثر بخشی توان بخشی شناختی توجه بر بهبود نقایص درک شنیداری در افراد با زبان پریشی ناروان 96/11/09 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
بتول ماندنی دکتر سید علی حسینی دکتر محمدرضا خدایی کاردرمانی تبیین چالش ههای عملکرد کاری در مراقبان خانوادگی افراد با اختلالات روانپزشکی مزمن :تهیه بسته آموزشی 96/10/27 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
زهره فتاحی دکتر حسین نجم آبادی پژوهشی ژنتیک پزشکی روشن کردن نقش عملکردی جهش یافت شده در زن ZBTB11 با استفاده از روش انالیز پیوستگی و توالی یابی نسل جدید در خانواده ی مبتلا به ناتوانی ذهنی 96/10/27 08:30 سالن جلسات ژنتیک

نسرین بابائیان

 

دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی تبیین فرایند مواجهه مددکاران اجتماعی با خشونت مراجعان 96/10/18 12:30 سالن جلسات دکتر شاملو
لیلا کزازی دکتر مهشید فروغان دکتر وحید نجاتی  سالمند شناسی اثر بخشی مداخلات تقویت شناختی مبتنی بر کامپیوتر بر کیفیت زندگی سالمندان مقیم جامعه با کنترل اثر متغیرهای احتمالی موثر بر رابطه ی کارکردهای شناختی و کیفیت زندگی 96/10/17 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
شکوفه احمدی دکتر حمید رضا خانکه سلامت در بلایا و فوریتها طراحی مدل بازگشت سالمندان به زندگی پس از زلزله 96/10/16 13:00 سالن جلسات اساتید
مژگان بابانژاد دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی شناسایی ژن ها و جهش های مرتبط با ناشنوایی اوزومی مغلوب غیر سندرمی در ده خانواده ایرانی با کمک روش Whol Exom Sequencing 96/10/02 09:00 سالن جلسات زنتیک
سمیه کاوسی پور دکتر سید علی حسینی دکتر مهدی رصافیانی کاردرمانی بررسی تأثیر عوامل محیطی خانه بر تکامل حرکتی کودکان 96/09/27 13:00 سالن جلسات اساتید
نیلوفر بزاززدگان دکتر حمید رضا خرم خورشید دکتری پژوهشی ژنتیک بررسی اثر ترکیب Ectione بربیان ژن های                         Nfkb، Daxx،mapk3، Psen1،Syp،Mtap2،tnf-a، وVegfو داروی IMODTM وANGIPARSTM بر بیان ژن های Nfkb،Daxx وVegf در نمونه هیپوکمپ رت های مدل آلزایمری شده اسپورادیک 96/09/26 11:00 سالن جلسات ژنتیک
ملیحه خلوتی دکتر حسین فکر آزاد دکتر حمید رضا خانکه مددکاری اجتماعی برساخت هویت حرفه ای مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان 96/09/25 13:00 سالن جلسات ابن سینا
لیلا استاد هاشمی دکتر مصطفی اقلیما مددکاری اجتماعی طراحی مدل معرف خدمات مددکاری اجتماعی در عرصه سرطان کودک 96/09/21 11:00 سالن جلسات دکتر شاملو
لیلا غمخوار دکتر امیر مسعود عرب فیزیوتراپی بررسی ارتباط عوامل عضلانی - اسکتلی ، حسی حرکتی و عملکردی با گردن درد مزمن غیر اختصاصی 96/09/12 11:30 سالن جلسات ریاست
منیژه مقدم دکتر احمد علی اکبری کامرانی دکتر مهیار صلواتی سالمند شناسی توسعه مفهوم رضایتمندی از زندگی در سالمندان ایرانی :پژوهش تلفیقی 96/09/11 13:00 سالن اجتماعات شاملو
عطیه حاشیه باف دکتر حسین فکرآزاد دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه عملکرد اخلاقی در مددکاری اجتماعی 96/08/23 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
عاطفه ابوترابی دکتر مختار عراض پور دکتر فرزام فرهمند ارتوپدی فنی ارزیابی کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و مقایسه اثر ان با کفش طبی مرسوم بر کنترل تعادل در افراد سالمند 96/08/16 12:00 سالن جلسات دکتر شاملو
علی رضا عزیزی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پورشهباز روان شناسی بالینی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی آشفتگی -هیجانی با توجه به نقص در تنظیم هیجانی ، عاطفه منفی و راهبردهای تنطیم هیجانی و اثر بخشی آموزش تنظیم عاطفه در اختلالات هیجانی 96/08/13 10:00 سالن جلسات دکتر شاملو
نرگس قمری دکتر سید علی حسینی دکتر فریدون لایقی کاردرمانی تبیین فرایند عملکردی در افراد با سندرم خروجی قفسه سینه ای 96/07/17 13:00 سالن جلسات ساختمان اساتید
زهرا نوبخت دکتر مهدی رصافیانی دکتر سید علی حسینی کاردرمانی تأثیر اموزش مبتنی بر وب مراقبت روزمره کودکان دارای فلج مغزی بر کیفیت زندگی مراقبان 96/07/15 13:00 سالن جلسات دکتر شاملو
مژگان مشتاق دکتر حسن رفیعی دکتر ژیلا میرلاشاری رفاه اجتماعی فرآیند شکل گیری اعتیاد جنسی در زنان جوان ایرانی 96/06/26 09:00 سالن جلسات دکترشاملو
رضا مولودی دکتر عباس پورشهباز دکتر پروانه محمدخانی روان شناسی بالینی بررسی روابط ساختاری مدل فراتشخیصی کمال گرایی با توجه به سبک والدگری ، طرحواره های ناسازگار اولیه و سامانه ی بازداری / گرایش رفتاری و سودمندی بالینی مدل در تبیین اختلالات هیجانی و خوردن 96/06/19 11:30 سالن جلسات اساتید
عباس دهقان دکتر سید علی حسینی دکت رمهدی رصافیانی کاردرمانی طراحی بسته اموزشی هندلینگ مبتنی برنیاز و بررسسی تأثیر ان برکیفیت زندگی مراقبان شاغل در مراکز نگهداری کودکان فلج مغزی شهر تهران 96/06/15 11:00 سالن جلسات دکترشاملو
امیر رحمانی رسا دکتر سید علی حسینی دکتر حجت الله حقگو کاردرمانی تببین فرایند تاب آوری و ارائه توصیه های مداخلاتی جهت ارتقاء آن در افراد با ضایعه نخاعی با سطح تاب آوری پایین 96/06/15 08:30 سالن جلسات دکترشاملو
فاطمه آقایی دکتر پروانه محمد خانی دکتر عباس پور شهباز روان شناسی بالینی شناسایی راهبردهای جامعه پذیری هیجان در مادران و تعیین میزان اثر بخشی برنامه همگامی با کودک برجامعه پذیری هیجان در مادران و کفایت هیجانی و رفتار کودکان پیش دبستانی دچار مشکلات رفتاری 96/06/5 11:00 سالن جلسات دکترشاملو
مینا احمدی کهجوق دکتر سید علی حسینی دکتر نازیلا اکبر فهیمی کاردرمانی بررسی تأثیر برنامه کوچینگ عملکرد کاری بر خودکارآمدی و عملکردکاری مادران کودکان با فلج مغزی و شناسایی موانع و راهبردهای تسهیل گر مورد استفاده توسط مادران : مطالعه تلفیقی 96/04/19 13:30 سالن جلسات ابن سینا
نیما رضا زاده دکتر یونس لطفی دکتر عبدالله موسوی شنوایی شناسی تأثیرتوان بخشی دهلیزی بر عملکرد های دهلیزی ، تعادلی و شناختی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال توجه و پیش فعالی ترکیبی توام با اختلال دهلیزی 96/03/27 12:30 سالن جلسات دکترشاملو
ساناز شنبه زاده دکتر مهیار صلواتی فیزیوتراپی مقایسه نیازهای توجهی کنترل پاسچر ایستا در افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با اضطراب خفیف و شدید ناشی از درد 96/02/30 13:00 سالن جلسات دکترشاملو
محمد هادی صافی دکتر جلال یونسی دکتراصغر دادخواه  مشاوره توان بخشی تبیین فرایند عود در بیماران مبتلا به اختلال مصرف محرک های نوع آمفتامینی 96/02/25 11:00 سالن اساتید

 

صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences