ا234
 

زمان بندی دفاعیه دانشجویان دستیاری روانپزشکی

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

 

 

 

 

 

 

 

مسعود رئیس علی اکبری قمی 

دکترسیده بنت الهدی  موسوی

 روان پزشکی

بررسی ویژگیها و عوارض جانبی تجربه سایکوز شبیه سازی شده در محیط واقعیت مجازی در میان متخصصین روانپزشکی ، آموزش پزشکی و دانشجویان : یک مطالعه مقدماتی 

 1400/03/31

 09:00

بصورت انلاین 

جلسات سال 99

جلسات سال 98

جلسات سال 97

جلسات سال 96

جلسات سال 95 و قبل

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences