ا234
 

 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

وحید دلشاد

دکتر حمید رضا خانکه

Prof.marcus stueck

سلامت دربلایا و فوریتها مدل یابی ارزیابی خطر سلامت روانی - زیستی کارکنان بالینی اورژانس پیش بیمارستانی شهر تهران براساس نظریه مدیریت سلامت زیست محور 1400/04/06 11:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا قربان پور دکترسید علی حسینی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی تأثیر والیبال تطبیق یافته بر پیچیدگی رفتار حرکتی و مشارکت در بیماران سکته مغزی مزمن 1400/03/26 10:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
جواد کاظمی  دکتر جلال یونسی دکتر محمد سعید خانجانی  مشاوره توان بخشی  اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براحساس انسجام ، منبع کنترل و رشد بعد از تروما در بیماران ضایعه نخاعی  1400/03/19 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
سارا افشار  دکتر نازیلا اکبر فهیمی  کاردرمانی  تأثیر مداخلات مبتنی بر اکوپیشن بر عملکرد های اندام فوقانی و مقایسه ان با درمان های مبتنی بر تمرین درافراد مولتیپل اسکلروزیس  1400/03/08 13:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis
محمد اقبالی 

دکتر حمیدرضا خانکه دکتر سید علی حسینی 

پرستاری  توسعه تئوری توان بخشی زود هنگام در افراد دچار اسیب تروماتیک مغزی و استخراج توصیه های مراقبتی اصلاحی  1400/02/21 11:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis

علی صادقی 

دکترمهرداد فرخی دکتر حمدرضا خانکه 

سلامت در بلایا و فوریتها

تأثیر توأم  طوفان های گرد و غبار و عناصر آب و هوا شناسی بربیماریهای قلبی - عروق مغزی وتنفسی در شهر دزفول 

1400/02/26

13:00

بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis

نازیلا وثوقی 

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

پرستاری 

تبیین فرایند و طراحی مدل رویارویی پرستاران با کودکان قربانی خشونت 

1400/02/07

08:00

بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis

 

 

 

 

 

برنامه های دفاع سال 99

برنامه های دفاع سال 98

برنامه های دفاع سال 97

برنامه های دفاع سال 96

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences