" به نام پروردگار یکتا "

    سال تحصیلی 1400 – 1399 را در حالی آغاز کردیم که کشور با موج سوم شیوع بیماری کرونا روبه رو شد و با توجه به افزایش خسارت های جانی ناشی از این موج، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علاوه بر تداوم فعالیت های آموزشی و پژوهشی بصورت مجازی، می بایست سیاستی متفاوت از نیمه اول سالجاری را در نوع و چگونگی ارائه خدمات با توجه به این بحران، اتخاذ می کرد.

    با توجه به وظیفه نظام سلامت کشور که « تامین سلامت روانی و توانبخشی جسمی و روانی ناشی از عوارض این بیماری » را جدای از پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از انتقال ویروس کووید 19 و درمان جسمی بیماران کرونایی از طریق مراکز درمانی سراسر کشور به عهده دارد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان جزئی از نظام سلامت کشور و برحسب وظیفه ذاتی و ماموریت های اختصاصی خود اعلام کرد که می تواند نقش موثری در تامین سلامت جسمی و روانی افراد جامعه داشته باشد.

   برهمین اساس و در راستای تحقق این اهداف، ایجاد زیرساخت های لازم و تقویت امکانات و تجهیزات در بیمارستان ها و کلینیک های تابعه دانشگاه پیش بینی شد، ضمن آنکه تدوین پروتکل های مربوط به این بیماری از نگاه و نگرش توانبخشی، سلامت روانی و اجتماعی در دستورکار قرار گرفت تا با بهره گیری از توان علمی و حرفه ای متخصصان و اعضای هیات علمی، بتوان برای کاهش درد و رنج بیماران بهبود یافته و همچنین، پشتیبانی و محافظت از افراد در معرض آسیب بیماری کرونا (مانند افرادی که سوگوارعزیزان خود هستند)، گام های موثری برداشت.

  به امید روزی که بتوانیم با هماهنگی، همکاری و یکپارچگی میان تمامی اقشار جامعه، در مبارزه با ویروس منحوس کووید 19، پیروز شویم.

دکتر حمیدرضا خانکه

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی