آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 683 | بازدیدکنندگان آنلاین : 9 
يکشنبه ١٦ بهمن ١٤٠١

سال 1400
 

 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری1400

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

مریم حسین پور دکتر کیمیا کهریزی ژنتیک پزشکی بررسی علل ژنتیکی در 20خانواده مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب به روش توالی یابی هدفمند (پنل) و نیز توالی یابی کل اگزوم برای بیمارانی که در آنان با روش توالی یابی هدفمند (پنل ) جهشی یافت نشده است . 1400/12/17 09:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
مریم ترابیان دکتر رضا فدای وطن  دکتر نسیبه زنجری سالمند ششناسی مطالعه ای الگوهای روابط بین نسلی والدین سالمند با فرزندانشان از دیدگاه سالمندان در شهر تهران 1400/12/07 12:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
میثم مصلایی دکترحسین نجم آبادی ژنتیک پزشکی بررسی عملکردی نقص ژنتیکی ژن MADD به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزوم مغلوب 1400/12/04 12:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا سالاریان دکتر حمید پورشریفی روان شناسی بالینی پیش بینی شدت نشانه های پر خوری بر اساس متغیر ای وابسته به شرم و خود انتقادی و اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر شفقت، پذیرش  و ذهن اگاهی بر کاهش شدت نشانه های افراد مبتلا به پر خوری 1400/12/01 09:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
مهدیه اسماعیلی دکترمهشید فروغان دکتر وحید نجاتی سالمند شناسی تأثیر مداخله شناختی مبتنی بر تقویت توجه و حافظه کاری بر شواهد رفتاری و عصب شناختی کارکردهای شناختی سالمندان با اسیب شناختی خفیف 1400/11/20 12:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
علی ابراهیمی دکتر حمید پور شریفی دکتربهروز دولتشاهی روان شناسی بالینی مدل شناختی علائم منفی اسکیزوفرنیا و تعیین اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر بهبودی با و بدون بازتوانی شناختی در مبتلایان به اختلالاسکیزوفرنیا 1400/11/16 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
سیروان نجفی دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی بررسی تأثیر در مان ترکیبی تحرک جریان مستقیم ترا جمجمه ای (TDCS )پیش پیشانی و تمرین با موسیقی طراحی شده انفرادی (TMNMT)بر وزوز مزمن 1400/11/11 09:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
عباس شفیعی دکتر جلال یونسی  دکتر محمد سعید خانجانی مشاوره توان بخشی مقایسه اثر بخشی طرح واره درمانی (ST) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به روش گروهی بر رضایت زناشویی، تعارض زناشویی وسبک های اداره تعارض مادران دارای فرزند کم توان ذهنی 1400/11/09 09:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
نعیم احتشام دکتر حسین نجم ابادی ژنتیک پزشکی بررسی عملکردی نقص ژنتیکی ژن CACNAIG به عنوان عامل ناتوانی ذهنی اتوزومی مغلوب 1400/10/29 12:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
اعظم شریفی دکتر نرگس ارسلانی دکتر مسعود فلاحی خشکناب پرستاری تدوین پروتکل مراقبتی مهارفیزیکی در سالمندان بستری در بیمارستان 1400/10/15 09:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
ایوب نافعی دکتر میرطاهر موسوی سلامت ورفاه اجتماعی مفهوم پردازی، ساخت و رواسازی شاخص شهروندی اجتماعی 1400/10/08 12:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
فریبا اصل ذاکر دکت رمهیار صلواتی دکتر امیرحسین کهلایی فیزیوتراپی مقایسه نیاز های توجهی راه رفتن درافراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با اضطراب شدید و خفیف ناشی از درد و افراد سالم 1400/10/08 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
فاطمه غلامی جم دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی مداخله ی فرزند پروری مشترک پس از طلاق توافقی وبررسی تأثیر ان بر استرس والدگری و تعارض والد- نوجوان 1400/10/06 08:45 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
راضیه امینی دکتر فرحنازمحمدی شاهبلاغی  پرستاری تبیین فرآیند مشارکت اجتماعی سالمندان مقیم جامعه و طراحی مدل ارتقاء مشارکت اجتماعی 1400/09/24 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا علی اکبر زاده آرانی دکتر نسیبه زنجری دکتر احمد دلبری سالمند شناسی طراحی و آزمون مدل دلبستگی مکانی سالمندان 1400/09/10 12:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
مهرنوش اینالو دکتر بهمن بهمنی دکتر علی فرهودیان مشاوره توان بخشی تحلیل مفهوم بهبودی در اعتیاد به مواد 1400/09/09 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
محبوبه نخشب دکتر فریبا یادگاری دکتر علی عسگری گفتاردرمانی تحول کاربرد شناسی زبان در کودکان فارسی زبان 18تا 47 ماهه 1400/09/03 12:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
حسین افشاری دکتر مینا اوحدی دکتر احمد دلبری سالمند شناسی نقش توالی های تکراری بسیار بلند GA،CA واقع در پروموتور مرکزی ژنهای انسانی NHLH2وZMYM3 در بیماران الزایمری 1400/08/08 08:45 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
نسرین گوهری دکتر سعیده مهرکیان شنوایی شناسی تآثیر توان بخشی مبتنی بر تمایز زیر و بمی بر درک گفتار درحضور نویز در کودکان کم شنوای 6 تا 10 سال 1400/07/24 11:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
سعید سعیدی دکتراحمد دلبری دکترنسیبه زنجری سالمند شناسی تعیین شیوع وعوامل مرتبط با آسیب پذیری در سالمندان استان خوزستان 1400/07/11 13:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
عطفه رحیمی دکتر امیرمسعود عرب فیزیوتراپی بررسی کینماتیک لگن ومفاصل اندام تحتانی و تقارن آنها حین راه رفتن در زنان و مردان مبتلا به کمردرد مزمن 1400/06/31 11:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
مریم بخشنده باورساد دکتر مهشیدفروغان دکتر نسیبه زنجری سالمند شناسی طراحی و آزمون مدل سلامت سالمندان مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی 1400/06/31 08:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
شهرزاد محمدی راد دکترمحمد علی محسنی بند پی  دکتر مهیار صلولتی فیزیوتراپی بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر ایستا در ورزشکاران با اضطراب زیاد و کم بعد از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو و ورزشکاران سالم 1400/06/29 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا میرزایی دکتر معصومه معارف وند دکترمیرطاهر موسوی مددکاری اجتماعی طراحی و ارزشیابی مداخله پیشگیری از مشکلات سلامت در ازدواج دختران زیر 18 سال مورد مطالعه : شهرستان مانه و سملقان 1400/06/24 11:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
اکرم فراهانی دکتر یونس لطفی دکتر مجتبی عظیمیان شنوایی شناسی تأثیر برنامه توان بخشی دهلیزی بر عملکرد تعادلی افراد دچار اسکلروز متعدد 1400/05/12 08:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
راضیه بندری دکتر حمیدرضا خانکه دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی پرستاری طراحی و روان سنجی پرسشنامه احساس تنهایی در سالمندان 1400/04/29 13:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
افسانه کجایی دکتر رضا فدای وطن  دکتر مهتاب علیزاده خویی سالمند شناسی بومی سازی مدل مراقبتی HELP و ارزیابی اثر بخشی ان جهت پیشگیری از دلیریوم در بیماران سالمند بستری در بیمارستان  1400/04/29 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
زهرا جمشیدی دکتر کیان نوروزی تبریزی دکتر حمید رضا خانکه
پرستاری ارتقاء فرآیند مراقبت از بیماران ترومایی توسط کارکنان اورژانس بیمارستان شهید رجائی شیراز 1400/04/27 13:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
حامد صدیقی خویدک دکتر حمیرا سجادی سلامت و رفاه اجتماعی آمادگی کودکان در برابر بلایای طبیعی : تحلیل سیاست های 1400/04/16 11:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
حمید نبوی دکتر رضا فدای وطن دکتر محسن اسد لاری سالمند شناسی تحلیل نابرابری سرمایه اجتماعی سالمندان و عوامل تعیین کننده  آن در شهر تهران 1400/04/12 12:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
محمد سبزی خوشنامی دکتر ملیحه عرشی     دکتر فردین عل پور مددکاری اجتماعی تبیین فرآیند بازگشت به جامعه در افراد محکوم به خشونتت علیه اشخاص و ارائه راهنمای مداخله تخصصی مددکاری اجتماعی 1400/04/12 09:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
محمد رضا افشار دکتر طلیعه ظریفیان گفتاردرمانی بررسی و مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان 4 تا 6 ساله ی فارسی زبان دارای اختلال صداهای گفتار و مقایسه ی ان با همتایان طبیعی 1400/04/09 08:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
وحید دلشاد

Prof.marcus stueck

دکتر حمید رضا خانکه

سلامت دربلایا و فوریتها مدل یابی ارزیابی خطر سلامت روانی - زیستی کارکنان بالینی اورژانس پیش بیمارستانی شهر تهران براساس نظریه مدیریت سلامت زیست محور 1400/04/06 11:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
همین سعادت دکتر منوچهر ازخوش دکتر مهشید فروغان مشاوره توان بخشی عوامل پیش بینی کننده افسردگی در سالمندان : ارائه مدل 1400/04/02 08:00

بصورت انلاین

connect.uswr.ac.ir/thesis

زهرا قربان پور دکترسید علی حسینی دکتر ابراهیم پیشیاره کاردرمانی بررسی تأثیر والیبال تطبیق یافته بر پیچیدگی رفتار حرکتی و مشارکت در بیماران سکته مغزی مزمن 1400/03/26 10:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
جواد کاظمی  دکتر جلال یونسی دکتر محمد سعید خانجانی  مشاوره توان بخشی  اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براحساس انسجام ، منبع کنترل و رشد بعد از تروما در بیماران ضایعه نخاعی  1400/03/19 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
سارا افشار  دکتر نازیلا اکبر فهیمی  کاردرمانی  تأثیر مداخلات مبتنی بر اکوپیشن بر عملکرد های اندام فوقانی و مقایسه ان با درمان های مبتنی بر تمرین درافراد مولتیپل اسکلروزیس  1400/03/08 13:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
محمد اقبالی 

دکتر حمیدرضا خانکه دکتر سید علی حسینی 

پرستاری  توسعه تئوری توان بخشی زود هنگام در افراد دچار اسیب تروماتیک مغزی و استخراج توصیه های مراقبتی اصلاحی  1400/02/21 11:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis

علی صادقی 

دکترمهرداد فرخی دکتر حمدرضا خانکه 

سلامت در بلایا و فوریتها

تأثیر توأم  طوفان های گرد و غبار و عناصر آب و هوا شناسی بربیماریهای قلبی - عروق مغزی وتنفسی در شهر دزفول 

1400/02/26

13:00

بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis

نازیلا وثوقی 

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

پرستاری 

تبیین فرایند و طراحی مدل رویارویی پرستاران با کودکان قربانی خشونت 

1400/02/07

08:00

بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis

 

 

 

 

 

برنامه های دفاع سال 99

برنامه های دفاع سال 98

برنامه های دفاع سال 97

برنامه های دفاع سال 96

صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences