آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 57301 | بازدیدکنندگان آنلاین : 13 
دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

پروپوزال دکتری
 

زمان بندی دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

وحید روحی دکترفرهاد نصرتی نژاد دکتر میرطاهر موسوی سلامت ورفاه اجتماعی تحلیل فرآیند سیاست گذاری اجتماعی در ایران (1400-1368) 1401/09/30 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
مجید منهاج دکترحسن شاکری فیزیوتراپی مقایسه تأثیر درمان با استفاده از لیزر کم توان و الکتروآکوپانکچر بر بیومار کرهای خونی و ویژگی های مورفولوژیک عضلانی در بیماران مبتلا به تاندونیت عضلات روتاتور کاف شانه 1401/09/27 08:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
پژمان مسعودی دکتر نورالدین کریمی فیزیوتراپی مقایسه اختلالات عملکردی مفاصل فوقانی گردن و کرانیوم و یافته های سونوگرافیک عضلاتدر دو گروه افراد با فشار خون بالا وفشار خون طبیعی 1401/09/23 11:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
غزال هاشمی زنوز دکتر زهرا مصلی نزاد دکتر افشین طاهری اعظم فیزیوتراپی بررسی تأثیر تمرینات حقیقت مجازی بر روی سطح عملکرد، درد و تعادل بدن در بیماران پس از جراحی تعویض مفصل زانو 1401/09/23 09:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
مسلم رجبی دکترعباس پورشهباز دکتر فرهاد طارمیان روان شناسی بالینی بررسی کیفی مولفه های روان شناختی در اختلال سوگ طولانی مدت ناشی از خودکشی و کارآمدی درمان گروهی متمرکز بر شفقت بر بهبودی علائم این اختلال 1401/09/20 09:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
محبوبه عبدالعلی زاده دکتر امیر مسعود عرب فیزیوتراپی تأثیر تحریک عصب واگ بر روی افراد مبتلا به سندرم دردهای مایوفشیال مزمن گسترده کمری و گردنی 1401/09/14 13:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
فریبا خسروی دکتر امیر مسعود عرب دکتر سیاوش جوکار فیزیوتراپی تأثیر تحریک عصب واگ بر سندروم دردهای مایوفشیال کمری لگنی به همراه یبوست عملکردی مزمن 1401/09/14 10:30 سالن اجتماعات دکترشاملو
محمود احمدی فخره دکتر حسن شاکری دکتر نورالدین نخستین انصاری فیزیوتراپی مقایسه اثر سوزن زدن خشک عضلات اندا فوقانی و تحتانی بر روی سطح اسپاستیسیتی، میزان فعالیت مغزی، دامنه حرکتی، گشتاور مقام غیر فعال، و عملکرد حرکتی در افراد مبتلا به سکته مغزی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور 1401/09/13 13:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
بهاره صوفی نیا دکتر یونس لطفی دکتر محمد علی میرشکار شنوایی شناسی تأثیر تحریک گالوانیک و حرکتی دهلیزی بر بهبود عملکرد های شناختی رت های مبتبلا به آلزایمر 1401/08/29 10:00
سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
فاطمه کشاوری دکترمختار عراض پور ارتوز وپروتز طراحی و ساخت سیستم هوشمند لرزه درمانی موضعی ومقایسه اثر درمان با ارتز توراکولومبار و ارتز توراکولومبار مجهز به سیستم لرزه درمانی موضعی بر زاویه کایفور، قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور تنه و درد در سالمندان مبتلا به هایپرکایفور 1401/07/06 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
حسین رامشگر دکترفرهاد نصرتی نژاد سلامت و رفاه اجتماعی شناخت و تحلیل شرایط زمینه ساز حبس : یک مطالعه تطبیقی کیفی بین کشوری 1401/06/30 13:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
ادی نوروز علی دکتربهمن بهمنی دکترمنوچهرازخوش مشاوره توان بخشی تبیین پیامد های روانشناختی تماس بین خانواده های اهدا کننده و افراد گیرنده عضو، وتعیین الگوی مراوده منطبق با نیازهای روانی - اجتماعی افراد گیرنده 1401/06/30 11:00 سالن جلسات گروه مشاوره
محبوبه شرفه دکتر فریبا یادگاری گفتاردرمانی طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی آزمون معنایی فعل در افراد بزرگسال طبیعی و دارای آفازی فارسی زبان 1401/04/26 10:00 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین
ایمان کمالی حکیم دکتر ایرج عبداللهی فیزیوتراپی استخراج یک مدل پیش بینی بالینی چند متغیره برای تأثیر بلند مدت روش تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی در بیماران کمردرد مراجعه کننده به فیزیوتراپی 1401/04/22 08:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
نیره منصوری دکتر مسلم شعبانی شنوایی شناسی بررسی اثر ترکیبی توان بخشی رفتاری توجه شنیداری با تحرک الکتریکی فرا جمجمه ای بر بهبود درک گفتار درنویز در کودکان کم شنوای 11-8 سال 1401/04/21 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
مهدی اخروی دکتر ایرج عبداللهی دکتر نورالدین نخستین انصاری فیزیوتراپی بررسی اثرات سوزن زدن خشک بر روی اسپاستیسیته عضلات پلانتار فلکسور و اینورتور، دامنه حرکتی فعال و غیر فعال مچ پا، عملکرد حرکتی اندام و اختلال عملکرد تعادل در بیماران با سکته مغزی 1401/04/12 09:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
فهیمه رحمانی دکتر محمد سعید خانجانی دکترمنوچهرازخوش مشاوره توان بخشی تست یادگیری کلامی شیراز -فرم کوتاه: مشخصه های روان سنجی و استفاده ی بالینی در توان بخشی شناختی بیماران سالمند مبتلا به دمانس با نقص حافظه کلامی 1401/04/04 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
مسعود کوچانی اصفهانی دکتر حسین محققی کمال  دکتر حسن رفیعی سلامت و رفاه اجتماعی واکاوی زمینه های اجتماعی فرایند شروع و تداوم مصرف ماری حوانا در بین جوانان شهر شیراز : یک مطالعه ترکیبی 1401/04/01 13:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
میلاد قربانی وناجمی دکتر بهمن بهمنی دکتر منوچهر ازخوش مشاوره توان بخشی شناسایی موانع و تسهیل گرهای بازسازی معنای زندگی د رافراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و طراحی و ارزیابی یک برنامه مداخله روان اموزشی معنا محور 1401/03/30 12:00 سالن جلسات1 ساختمان  فارابی
مهدی سلیمی دکتر ایرج عداللهی فیزیوتراپی اتار تمرینات عملکردی و تمرینات متداول بر شاخص های کنترل ثبات پاسچر پویا و آزمون های تعادلی و اجرای عملکردی اندام تحتانی در افراد مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن 1401/03/21 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
زهرا اصل سلیمانی
دکتر حمید پورشریفی
روان شناسی بالینی
نقش میانجی بد تنظیمی هیجان و شفقت به خود در رابطه بین بد رفتاری دوران کودکی با علایم افسردگی در بزرگسالی و مقایسه کارامدی در مان  متمرکز بر شفقت بر علایم افسردگی در افراد با تجربه شدید و خفیف بد رفتار دوران کودکی
1401/03/09
08:30
سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
فائزه جغتایی دکتر سید حسین کمال محقق دکتر حسن رفیعی سلامت ورفاه اجتماعی آینده بهزیستی سالمندان در ایران بررسی وضعیت فعلی و سناریوهای پیش رو در چشم  انداز 1430 1401/03/01 13:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
فاطمه فکار
دکتر اکبر داروئی
گفتاردرمانی
طراحی و تعیین ویژگیهای روان سنجی آزمون درک دستور زبان ترکی آذری در کودکان 4-6 ساله
1401/02/07
12:15
سالن جلسات ساختمان  ابن سینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات سال 99

جلسات سال 98

جلسات سال 97

جلسات سال 96

جلسات سال 95 و قبل


صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences