به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > دانلود پروپوزال 
چهارشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٩
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 20612
 بازدید امروز : 46
 کل بازدید : 1184383
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.70
دانلود پروپوزال
 

جهت دانلود پروپزال کلیک کنید.

   دانلود فایل : پروپوزال_17008.doc           حجم فایل 146 KB

 

به نام خداوند جان و خرد

  

 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

معاونت تحقیقات و فناوری

 

 

فرم پرسشنامه طرح پژوهشي

 

 

عنوان طرح:    

 

 

 

نام و نام خانوادگي مجري مسئول طرح و مجري دوم(در صورت نياز):       

 

 

 

تاريخ ارائه طرح:

 

 

طرح در راستاي اولويتهاي دانشگاه :     بلي               خير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران: اوين _ بلوار دانشجو - روبروي دانشگاه شهيد بهشتي _ خيابان كودكيار-  دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي كدپستي19834    تلفن: 2417815-2400036  فاكس: 2400110

 

» خلاصه مشخصات طرح«

عنوان :

الف- فارسي:

 

ب- انگليسي:

مدت اجرا :

مجري مسئول طرح : 

 

اهداف‌ كلّي :

 

 

 

نوع مطالعه و روش اجراي طرح :

 

 

 

 

 

هزينه كل :

پرسشنامه طرح پژوهشي

قسمت اول _ اطلاعات مربوط به مجري مسئول طرح و همكاران

1-1      نام و نام خانوادگي مجري مسئول طرح :

1-2     رتبه علمي :

1-3     نشاني محل كار:                                                                              تلفن :                                    

            نشاني منزل :                                                                                 تلفن :                         

                                                                                                        تلفن همراه :

1-4     شغل و سمت فعلي مجري مسئول طرح :

1-5    سازمان متبوع :

 

 

1-6    درجات علمي و سوابق تحصيلي مجري مسئول : (به ترتيب از ليسانس به بالا)

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال دريافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1-7  مشخصات همكاران اصلي طرح:

رديف

نام و نام خانوادگي

شغل

رتبه  هيئت علمي

مدرك و رشته تحصيلي

نوع همكاري

امضاي همكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1-8  فهرست پژوهشهاي انجام شده/ مقالات ارايه شده قبلي مجري:

رديف

عنوان طرح پژوهشي/ مقاله

محل اجرا/

عنوان  مجله

مدت اجرا /

تاريخ چاپ مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت دوم _ اطلاعات مربوط به طرح پژوهشي

2-1     عنوان طرح پژوهشي:

الف- عنوان به فارسي :

ب- عنوان به انگليسي :

2-2    نوع طرح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاربردي                                  بنيادي                                بنيادي- كاربردي

 Applied                              Basic                                  Experimental Development

  

2-3   مقدمه و بيان مسئله:

 

 

 

 

2-4          تعريف مفاهيم و واژه‌ها‌ :

 

 

 

 

2-5     مرور منابع:  (در صورت امكان يك مقاله مشابه به فارسي يا انگليسي ضميمه گردد)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اهدا‌ف‌ و فرضيه‌ها      (Objectives & Hypotheses)

 2-6   اهداف‌ كلي                       (General Objectives):

 

 

2-7    اهداف‌ اختصاصي             (Specific Objectives)  :

 

 

2-8    اهداف‌ كاربردي                (Applied Objectives)            :

 

 

2-9    فرضيه‌ها / پرسشهاي پژوهش  (Hypotheses/ Questions Research)                 :

 

 

قسمت سوم- اطلاعات مربوط به نوع مطالعه، روش اجرا و انتخاب نمونه

 3-1 : نوع مطالعه (Type of Study) :                                          

علوم پايه

مبتني بر اطلاعات بيمارستاني/درمانگاهي

كيفي

اپيدميولوژيك

توصيفي

اپيدميولوژيك

تحليلي

كارآزمايي باليني

مداخله اي

توليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2     خلاصه روش اجراي طرح :    (Summary of Methodology)             

 

 

 

3-3    جامعه آماري (Research Population)               :

 

 

3-4    روش نمونه‌گيري (در صورت انجام نمونه‌گيري) (Sampling Procedures)             :

 

 

3-5         حجم نمونه و روش محاسبه آن  (Sample Size)                :

 

 

3-6          ابزار ونحوه جمع‌آوري داده‌ها  (Data Collection)             :

 

 

3-7    روش تجزيه و تحليل داده‌ها (Data Analysis)           :

 

 

 

3-8    ملاحظات اخلاقي (Ethical Review)               :

- متعهد به رعايت كدهاي عمومی شامل 31 ماده از کدهای اخلاق هستم

مواردي را از کدهای عمومی و اختصاصی مرتبط با این طرح که رعایت آنها الزامی است عبارتند از :

1-     

 

 

 

 

امضاء مجري

 

3-9     مشكلات اجرايي (محدوديت‌ها) در انجام طرح و روش كاهش آنها

 

 

 

          3-10      جدول متغيرها:

نام متغير

نوع متغير  (مستقل/ وابسته)*

مقياس متغير (کيفی/کمی)

تعريف عملي/نظري

نحوه/ابزار        اندازه گيری

 

 

 

 

 

*در صورت توصيفی بودن پژوهش در اين ستون علامت زده نشود.

 

              3-11 - فهرست مهمترين منابع مرتبط با تحقيق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت چهارم- اطلاعات مربوط به زمان اجرا و هزينه‌ها

  

4-1    پيش‌بيني زمان لازم براي اجراي كامل طرح:

 

4-2   جدول زماني مراحل اجراي طرح (GANTT CHART)

رديف

شرح هريك از فعاليتهاي اجرايي به تفكيك

زمان اجرا (به ماه)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: با توجه به طول مدت اجراي طرح انجام عمليات اجرايي مقياس و تقسيم‌بندي زماني مي‌تواند با نظر مجري انجام پذيرد.

دريافت گزارشات با توجه به جدول گانت صورت مي‌پذيرد و لذا تعيين تاريخ ارسال گزارشات در جدول ضروري ميباشد.

زمان شروع طرح از هنگام تصويب آن بوسيله شوراي پژوهش دانشگاه محاسبه مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

4-3   هزينه طرح:

رديف

نوع فعاليت

هزینه(ریال)

1

مدیریت طرح(حق التحقیق مجری و مشاوران )

 

2

مرور مطالعات(تهیه پیشینه پژوهش)

 

3

جمع آوری داده ها

 

4

ورود داده ها

 

5

آنالیز داده ها

 

6

تهیه گزارش نهایی

 

7

تهیه و چاپ مقاله

 

8

حق نظارت

 

9

 

 

10

 

 

 

4-4 هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي كه توسط ديگر موسسات صورت مي‌گيرد :

موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي

مركز سرويس دهنده

تعداد كل دفعات

هزينه براي هر دفعه

جمع (ريال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه‌هاي آزمايشات:

 

4-5 وسايل غيرمصرفي:

نام دستگاه

كشور سازنده

شركت سازنده

آيا در ايران موجود است

شركت فروشنده ايراني

تعداد لازم

قيمت واحد

قيمت كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه‌هاي وسايل غير مصرفي:

 

4-6 مواد مصرفي:

نام ماده

كشور سازنده

شركت سازنده

آيا در ايران موجود است

شركت فروشنده ايراني

تعداد يا مقدار لازم

قيمت واحد

قيمت كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه‌هاي مواد مصرفي:

 

4-7 هزينه مسافرت (در صورت لزوم):

مقصد

تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن

نوع وسيله نقليه

تعداد افراد

هزينه به ريال

 

 

 

 

 

                                                                                                          جمع هزينه‌هاي مسافرت ..........................   ريال

 

 

4-8    جمع هزينه‌هاي طرح :

الف- جمع هزینه فعالیتها

                                  ........................... ريال

ب- جمع هزينه‌هاي آزمايشات و خدمات تخصصي

                                  ........................... ريال

پ- جمع هزينه‌هاي وسايل مصرفي

                                 ........................... ريال

ت - جمع هزينه‌هاي وسايل غير مصرفي

                                 ........................... ريال

ث- جمع هزينه‌هاي مسافرت

                                 ........................... ريال

       جمـع كـل :

                               ........................ ريال

 

4-10   مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن:    

 

4-11    باقيمانده هزينه‌هاي طرح كه تأمين آن درخواست مي‌شود:

 

4-12    صحت مطلب مندرج در پرسشنامه را تأئـيد مي نمايم/مي‌نماييم.

            محل امضاي مجري طرح

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
برنامه هفتگی دکتری ورودی 98) 99-400
برنامه هفتگی دکتری ورودی 98) 99-400
برنامه هفتگی دکتری ورودی 98) 99-400 از قسمت اطلاعیه ها و آیین نامه‌های دانشجویان قابل دسترسی است
 ١٠:٤٢ - 1399/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقويم آموزشي و نحوه ي استفاده از نرم افزارها دانشجويان جديدالورود
تقويم آموزشي و نحوه ي استفاده از نرم افزارها برای دانشجويان جديدالورود
تقويم آموزشي و نحوه ي استفاده از نرم افزارها برای دانشجويان جديدالورود از قسمت اطلاعیه ها و آیین نامه‌های دانشجویی قابل دسترسی است
 ١٢:٥٨ - 1399/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخدمات الکترونیک

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی