• پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بلحاظ شاخص ها و فعالیت های فناورانه، رتبه چهارم کشوری را کسب کرده است
  • شرایط انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه (موضوع بند ك) اعلام شد
  • انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  • دستورالعمل حمایت های روانی اجتماعی از بازماندگان و خانواده های متوفیان کووید-19 منتشر شد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها