• پدران آسمانی 1
    ...

  • پدران آسمانی
    ...

شهید سید علی کرم دهبان نژاد
 

شهید سید علی کرم دهبان نژاد متولد سال 1337 در روستای تنگ دوراک در استان کهکیلویه و بویراحمد می باشند. ایشان بعد از گرفتن دیپلم مکانیک در شرکت ملی گاز آغاجای استان خوزستان در قسمت بهره برداری مشغول به کار شدند. او حافظ جزء 30 قرآن کریم، مسلط به زبان انگلیسی و عربی بود. با شروع جنگ تحمیلی فعالیت خود را در بسیج شرکت گاز بیشتر نمود و در نهایت در سال 1364 عازم جبهه حق علیه باطل شدند. ایشان در عملیات ولفجر 8 منطقه فاو بعد از 20 روز مفقودالاثری در 28 بهمن سال 1364 به شهادت  رسیدند. شهید بزرگوار دو وصیت نامه داشتند که اولی خانوادگی و دومی اجتماعی بود.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت توسعه مدیریت و منابعکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences