تماس با ما
 

 آدرس:

 قيطريه – خيابان شهيد برادران سليماني – كوچه نعمتي – بيمارستان توانبخشی رفيده 

                                   

                                                                                                                                                                                                            

تلفن هاي تماس و پذيرش بيمار :

22205326

22678519

فاکس: 22232741

پست الكترونيك:

rofeideh.hospital@uswr.ac.ir

 

دانشگاه علوم بهزیستیگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیبیمارستان توانبخشی رفیده

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences