چهارشنبه ٠٥ آبان ١٤٠٠

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10060
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1

شرح وظایف
 

شرح وظایف  کارشناس اعتبارات جاری

 1. تنظیم فرم های لایحه بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای براساس قیمت تمام شده
 2. تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه به واحدهای تابعه براساس بخشنامه کلی بودجه کشور و مصوبات هیات امناء
 3. تعیین و ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها براساس برنامه های عملیاتی تائید شده
 4. ارائه بودجه تنظیم شده مطابق برنامه عملیاتی سالانه به هیات امناء و دفاع از موارد آن
 5. نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های بودجه عملیاتی براساس دستورالعمل سالانه بودجه در واحدهای تابعه
 6. تهیه و تنظیم موافقتنامه های مصوب سالانه و ارائه به هیات امناء و وزارت متبوع
 7. تهیه و تنظیم موافقتنامه های اصلاحی سالانه و ارائه به هیات امناء و وزارت متبوع
 8. نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی براساس پیشرفت برنامه های عملیاتی
 9. ثبت تفاهم نامه( اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای  واحدها در نظام نوین مالی
 10. ثبت تخصیص اعتبارات واحدها در نظام نوین مالی
 11. تنظیم فرم های پیشنهاد بودجه تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی و ملی استانی شده براساس برنامه های استراتژیک
 12. تکمیل فرم های موافقتنامه های استانی،ملی و ملی استانی شده و ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و پیگیری تا تبادل موافقتنامه ها
 13. توزیع اعتبارات عمرانی بین واحدهای دانشگاهی براساس برنامه های عملیاتی مصوب و ابلاغ آن به وادها
 14. ابلاغ تخصیص اعتبارات عمرانی در مقاطع سه ماهه به واحدها براساس پیشرفت برنامه عملیاتی
 15. پیگیری دریافت تخصیص از استانداری و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری
 16. پشتیبانی از بودجه ریزی انجام شده در طول سال و انجام جابجایی در حدود مقررات مطابق با پیشرفت برنامه عملیاتی
 17. بررسی و تهیه قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها در خصوص بودجه ریزی عملیاتی جهت ابلاغ به واحدهای تحت پوشش
 18. تکمیل فرم های بودجه ریزی عملیاتی مطابق با بخشنامه بودجه سنواتی و دستورالعمل های اجرایی نظام نوین مالی
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences