آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 60200 | بازدیدکنندگان آنلاین : 5 
دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

پایان نامه دکتری
 

 

زمان بندی دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

محل

عبئالحکیم جوربنیان دکتر یداله ابوالفتحی ممتاز  دکترمهشید فروغان سالمند شناسی توسعه  و ارزیابی مدل  ساختاری عوامل مرتبط با استفاده واقعی از سمعک در سالمندان دچار کم شنوایی شهر تهران در سال 1399 1401/09/21 13:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
یزدان نادری دکتر بهروز دولتشاهی  دکتر عباس پور شهیاز روان شناسی بالینی نقش سوگیری تفسیری در اختلال افسردگی اساسی و اثر بخشی اصلاح سوگیری تفسیری مبتنی بر تصویر سازی ذهنی مثبت بر اختلال افسردگی با علائم نا کافی 1401/08/28 10:00 سالن دکتر شاملو ساختمان  ابن سینا
رویا قاسم زاده دکتر سید جلال یونسی دکتر بهمن بهمنی مشاوره تبیین فرآیند سازماندهی مجدد خویشتن در مراقبات غیر رسمی افراد با آسیب نخاعی ضربه ای 1401/07/27 08:30 سالن دکتر شاملو ساختمان  ابن سینا
حسین رفسنجانی ده قاضی دکترمحمد علی محسنی بندپی فیزیوتراپی بررسی اثر سوزن خشک همراه با فیزیوتراپی رایج در مقایسه با فیزیوتراپی رایج به تنهایی برروی شدت درد، ناتوانی عملکردی ، دامنه حرکتی ناحیه کمر و اندازه گیری نسبت کرنش عضلات با سونوالاستوگرافی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن  با دردهای رادیکولار یکطرفه یک کارآزمایی بالینی تصادفی 1401/06/30 08:00 سالن دکتر شاملو ساختمان  ابن سینا
امنه  سبحانی دکتر رضا فدای وطن  دکتر فرشاد شریفی سالمند شناسی بررسی ارتباط بین سارکوپنی و آسیب پذیری با بروز مرگ و میر، زمین خوردن و بستری شدن در سالمندان شهر بیرجند: کوهرت آینده نگر 1401/06/28 12:00 سالن دکتر شاملو ساختمان  ابن سینا
امیر مغنی باشی دکترفریدن علی پور گراوند دکترحسن رفیعی ساخت و رواسازی ابزار سنجش سرمایه بهبود در افراد دارای اختلال مصرف مواد 1401/06/29 10:00 سالن  ساختمان  فارابی
مینا مرادی دکتر مسعود فلاحی خشکناب دکتر اصغر دالوندی پرستاری تبیین فرآیند توان بخشی کودکان با کاشت حلزون شنوایی در مراکز شهر تهران 1401/06/14 10:00 سالن اجتماعات دکتر شاملو ساختمان ابن سینا
ممریم لطیفیان دکتر غنچه راهب مددکاری اجتماعی تبیین فرایند تجربه استیکما د رخانواده بیماران دوقطبی 1401/06/12 09:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا
مریم ملکیان دکتر طلیعه ظریفیان  دکتر یلدا کاظمی گفتاردرمانی بررسی حافظه اخباری و حافظه روندی در در حوزه های کلامی و حرکتی در کودکان دارای اختلال تکاملی زبان 7 تا 9 ساله و مقایسه با همتایان طبیعی 1401/06/06 08:30 سالن جلسات ساختمان ابن سینا
مریم ذبیحی پور دکتر معصومه معارف وند مددکاری اجتماعی طراحی مداخله پیشگیری از عود مبتنی بر خانواده و اجتماع محلی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا 1401/04/29 10:00 سالن اجتماعات دکتر شاملو ساختمان ابن سینا
محمد سجاد لطفی دکترمهشید فروغان دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی سالمند شناسی طراحی مدل تجویزی مراقبت خانواده از سالمندان مبتلا به آلزایمر 1401/04/28 08:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا
زهره سادات علوی شهری دکتر فردین علیپور دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز مددکاری اجتماعی تدوین ، ارزیابی بسته آمادگی روانی - اجتماعی برای بازنشستگی 1401/03/28 11:30 سالن جلسات ساختمان ابن سینا
ملیحه ابوطالبی دکتراحمد دلبری دکتر نسیبه زنجری سالمند شناسی تبیین فرآیند رویارویی با توقف رانندگی در سالمندان ایرانی 1401/02/28 10:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis
پروین چراغی دکتر احمد دلبری دکتر نسیبه زنجری سالمند شناسی ارزشیابی برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان با استفاده از مدل سیپ در شهرستان همدان در سال 1398 1401/02/25 13:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا
شمس الدین نامجو
دکتر مهشید فروغان
سالمند شناسی
مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان مبتلا و غیر مبتلا به دیابت نوع 2 مقیم جامعه
1401/02/21
12:00
سالن جلسات ساختمان ابن سینا

 

 

 

 

 

برنام های دفاع سال 1400

برنامه های دفاع سال 99

برنامه های دفاع سال 98

برنامه های دفاع سال 97

برنامه های دفاع سال 96

صفحه اصلي آموزشپژوهشمعاونت توسعه مديريت و منابع معاونت درمان و توانبخشیكتابخانهمعاونت فرهنگي و دانشجوییواحد بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences