شرح وظایف:

- اطلاع از نظریات مردم در خصوص نحوه عمل دستگاه اجرایی ذیربط

ـ انجام بازرسی های مستمر، دوره ای و موردی به منظور تهیه گزارش لازم و ارائه پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه

ـ اخذ نظریات واحدهای تخصصی دستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شکایات

ـ برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی، تخقیقاتی و دانشگاهی در زمینه سنجش افکار عمومی به منظور استفاده از یافته های علمی در زمینه های مربوط.

ـ اعلام موارد تخلفات اداری مشهود کارکنان و مسئولان دولتی در حین بررسی شکایات یا بازرسی های انجام شده به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط، پس از هماهنگی با نماینده وزیر و رئیس دفتر بازرسی و... یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در امر رسیدگی به تخلفات اداری و دریافت نتیجه اقدام هیئت جهت انعکاس به شاکی.

ـ ارجاع پرونده به محاکم صالحه قضایی در مواردی که تخلف، عنوان جرم عمومی نیز داشته باشد با هماهنگی بالاترین مقام اجرایی دانشگاه و یا وزارت متبوع.

تلفن و دورنگار: 86 -71732084(021)- داخلی 2084 و 2086

تلفن مرکز پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت : 190

پست الکترونیک: bazresi@uswr.ac.ir

نشانی: ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ خیابان کودکیار ـ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ـ کدپستی 1985713871

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: