اعضای هیات ممیزه :

-دکتر حمیدرضا خانکه (رئیس دانشگاه)

-دکتر محمدرضا خدایی اردکانی (دبیر هیات ممیزه مرکزی و عضو هیات علمی)

-دکتر بیژن خراسانی (عضو حقوقی هیات ممیزه و عضو هیات علمی )

-دکتر حمیرا سجادی (عضو هیات علمی)

-دکتر کیمیا کهریزی (عضو هیات علمی)

-دکتر عنایت اله بخشی (عضو هیات علمی)

-دکتر سیدعلی حسینی (عضو هیات علمی)

-دکتر حمیدرضا خرم خورشید (عضو هیات علمی)

-دکتر امیرمسعود عرب لودریچه (عضو هیات علمی)

-دکتر محمدعلی محسنی بندپی (عضو هیات علمی)

-دکتر سید محمدابراهیم موسوی (عضو هیات علمی)

-دکتر حسین نجم آبادی (عضو هیات علمی)

-دکتر احمد دلبری (عضو هیات علمی)

-دکتر مهرداد فرخی (عضو هیات علمی)

-دکتر مسعود فلاخی خشکناب (عضو هیات علمی)

-دکتر جلال یونسی (عضو هیات علمی)

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: