دانشکده علوم توانبخشی در همه رشته های توانبخشی شامل گفتار درمانی،کاردرمانی، مدیریت توانبخشی، آمار زیستی/ اپیدمیولوژی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، علوم پایه، اندام هایمصنوعی، ژنتیک، علوم بالینی، ارگونومی و پرستاری خدمات ارائه می‌دهد.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: