دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی براساس مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت مبنی بر تاسیس موسسـه آموزش عالی در حوزه توانبخشی, سلامت اجتماعی و روانی پایه گذاری شده است. اساسنامه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در تاریخ 1371/08/09 با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رسماً تاسیس گردید.  

تاریخچه دانشگاه

   حوزه‌هاي فعاليت دانشگاه:

 

 

توانبخشي                                                      Rehabilitation

 • توانبخشي پزشكي                                   Medical Rehabilitation              
 • توانبخشي اجتماعي                                   Social  Rehabilitation    
 •  توانبخشي حرفه‌اي                              Vocational Rehabilitation    
 •  توانبخشي آموزشي                            Educational Rehabilitation              

 سلامت اجتماعي  :                                               Social Health

 • مهارت زندگي
 •  سياست اجتماعي
 • سرمايه اجتماعي
 • رفاه اجتماعي
 • آسيب‌هاي اجتماعي
 • كودكان
 • زنان
 • سالمندان  

     سلامت رواني :                                                Mental Health

 • اعتياد سوءمصرف مواد
 • بيماريهاي رواني
 • اختلالات رفتاري
 • معلوليتهاي ذهني
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: