دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  براساس مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت مبنی بر تاسیس موسسـه آموزش عالی در حوزه توانبخشی, سلامت اجتماعی و روانی پایه گذاری شده است. اساسنامه این دانشگاه در تاریخ 71/08/09با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رسماً تاسیس گردید.  

تاریخچه دانشگاه

حوزه‌های فعالیت دانشگاه:

توانبخشی                                                      Rehabilitation

 • توانبخشی پزشکی                                   Medical Rehabilitation              
 • توانبخشی اجتماعی                                   Social  Rehabilitation    
 •  توانبخشی حرفه‌ای                              Vocational Rehabilitation    
 •  توانبخشی آموزشی                            Educational Rehabilitation              

 سلامت اجتماعی  :                                               Social Health

 • مهارت زندگی
 •  سیاست اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی
 • رفاه اجتماعی
 • آسیب‌های اجتماعی
 • کودکان
 • زنان
 • سالمندان  

 سلامت روانی :                                                Mental Health

 • اعتیاد سوءمصرف مواد
 • بیماریهای روانی
 • اختلالات رفتاری
 • معلولیتهای ذهنی
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: