سلسله نشست های هم اندیشی استادان و نخبگان

تاریخ شروع رویداد
1403/02/31
تاریخ پایان رویداد
1403/03/21
ساعت برگزاری رویداد
13
مدرس/مدرسین
سردار رسول سنایی راد- حجت الاسلام سید حمید روحانی- دکتر فرشته مومنی
سلسله نشست های هم اندیشی استادان و نخبگان
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: