رویداد ملی نقش فناوری های نوین در ارتقای سلامت

تاریخ شروع رویداد
1403/04/13
تاریخ پایان رویداد
1403/04/14
ساعت برگزاری رویداد
8 صبح
مکان برگزاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
گروه هدف
سالمندان، جانبازان ، توانبخشی
مهلت ثبت نام
1403/03/20
ثبت نام
رویداد ملی نقش فناوری های نوین در ارتقای سلامت
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: