چهارمین کنگره بین المللی سلامت در اربعین

تاریخ شروع رویداد
1403/04/13
تاریخ پایان رویداد
1403/04/15
ساعت برگزاری رویداد
8 صبح
مکان برگزاری
مرکز بین المللی همایش های رازی
گروه هدف
کارکنان حوزه بهداشت
دارای امتیاز بازآموزی برای
برای تمامی رشته ها
مهلت ثبت نام
1403/04/13
ثبت نام
چهارمین کنگره بین المللی سلامت در اربعین
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: