دوره مجازی روش تحقیق

تاریخ شروع رویداد
1403/02/03
تاریخ پایان رویداد
1403/03/07
مکان برگزاری
اسکای روم
مدرس/مدرسین
دکتر نورالدین نخستین انصاری
گروه هدف
دانشجویان شاهد و ایثارگر تمامی رشته های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دارای امتیاز بازآموزی برای
دانشجویان شاهد و ایثارگر
هزینه ثبت نام
رایگان
مهلت ثبت نام
1403/02/05
ثبت نام
دوره مجازی روش تحقیق
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: