اعضای شورای فناوری:

 1. دکتر حمیدرضا خانکه (رئیس دانشگاه)
 2. دکتر استکی (مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی)
 3. دکتر بهزادی پور (دانشیار دانشگاه صنعتی شریف)
 4. دکتر حسین عرب علی بیگ (رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 5. دکتر علی مطیع نصرآبادی (استاد گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد)
 6. دکتر حامد ساجدی (مدیرعامل شناسا)
 7. دکتر سیدعلی حسینی (مدیر گروه آموزشی کاردرمانی)
 8. دکتر محمدرضا خدایی اردکانی (معاون آموزشی)
 9. دکتر حمیدرضا خرم خورشید (معاون تحقیقات و فناوری)
 10. دکتر سیدفرهاد طباطبایی قمشه (رئیس گروه فناوری سلامت معاونت تحقیقات)
 11. دکتر امیرسالار جعفرپیشه (هیات علمی آموزشی)
 12. دکتر منیره احمدی بنی (هیات علمی آموزشی)
 13. محمد حاجی باقر (سرپرست مرکز رشد فن آوری تجهیزات پزشکی و توانبخشی)
 14. مهندس مجید مجیدی ( سرپرست اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی)
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: