اعضای شورای اخلاق پزشکی دانشگاه :

-دکتر حمیدرضا خانکه (رئیس دانشگاه و رئیس شورا)

-دکتر عنایت ا... بخشی (دبیر شورای و عضو هیات علمی)

-دکتر حمیدرضا خرم خورشید (معاون آموزشی)

-دکتر سیدموید علویان (رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ)

-دکتر مهدی فروزش (رئیس سازمان پزشکی قانونی استان تهران)

-دکتر مسعود فلاحی خشکناب (معاون تحقیقات و فن آوری)

-حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد افشاری (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه)

-دکتر فریدون لایقی (معاون درمان و توانبخشی)

-دکتر امید رضایی (رئیس بیمارستان آموزشی، درمانی روانپزشکی رازی)

-دکتر جواد شجاع فرد (مدیر حراست)

-دکتر بابک فرزین نیا (مشاور و رئیس دفتر ریاست)

-حجت ا... نادری (سرپرست اداره امور حقیقی)

-دکترحسین محققی کمال (دبیر مرکز امور هیات علمی)

-دکتر حسن شاکری (عضو هیات علمی)

-دکتر هاشم شمشادی (عضو هیات علمی)

-دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی (عضو هیات علمی)

-دکتر آفاق علوی (عضو هیات علمی)

-دکتر گیتا صدیقی (عضو هیات علمی)

-دکتر سعید فطوره چی (عضو هیات علمی)

-دکتر حمیرا سجادی (عضو هیات علمی)

-دکتر اکبر بیگلریان (سرپرست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)

 

شرح وظایف شورا :

  1. تدوین سیاست های کلان، اهداف و راهبردهای مرتبط با اخلاق پزشکی در سطح دانشگاه و چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی اخلاق پزشکی
  2. نهادینه کردن اخلاق پزشکی در همه سطوح دانشگاه
  3. ارائه راهبرد جهت توسعه اخلاق پزشکی در حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت
  4. تعیین چارچوب کلی و نظارت بر فعالیت های کمیته اخلاق در آموزش، کمیته اخلاق در پژوهش و کمیته اخلاق بیمارستانی مراکز تابعه
  5. نظارت بر رعایت ملاحظات اخلاقی در دانشگاه
  6. پیگیری و انجام سایر وظایفی که شورای عالی اخلاق پزشکی تعیین خواهند نمود.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: