اعضای شورای تحصیلات تکمیلی:

 1. دکتر حمیدرضا خانکه (رئیس دانشگاه)
 2. دکتر محمدرضا خدایی (معاون آموزشی)
 3. دکتر حمیدرضا خرم خورشید (معاون تحقیقات و فن آوری)
 4. دکتر سهیلا شهشهانی پور (مدیر اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
 5. دکتر محسن واحدی (مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
 6. دکتر حمیرا سجادی (عضو هیات علمی)
 7. دکتر فریبا یادگاری (عضو هیات علمی)
 8. دکتر فیروزه ساجدی (عضو هیات علمی)
 9. دکتر نازیلا اکبرفهیمی (عضو هیات علمی)
 10. دکتر مسعود فلاحی (عضو هیات علمی)
 11. دکتر اکبر بیگلریان (عضو هیات علمی)
 12. دکتر مختار عراض پور (عضو هیات علمی)
 13. دکتر محمدسعید خانجانی (عضو هیات علمی)
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: