اعضای شورای دانشگاه:

دکتر سیدعلی حسینی (رئیس دانشگاه)

دکتر اکبر میرجانی اقدم (دبیر شورای دانشگاه)

دکتر حمیدرضا خرم خورشید (معاون آموزشی)

دکتر حمیدرضا خانکه (معاونت تحقیقات و فناوری)

دکتر محمدعلی محسنی بندپی (سرپرست معاونت بین الملل)

دکتر مهرداد فرخی (معاونت توسعه مدیریت و منابع)

دکتر بابک فرزین نیا (معاونت دانشجویی و فرهنگی)

 دکتر فریدون لایقی (معاونت درمان و توانبخشی)

دکتر فرهاد نصرتی نژاد (سرپرست دانشکده سلامت اجتماعی)

دکتر محمدرضا خدایی اردکانی (سرپرست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان)

دکتر سعید خانجانی (رئیس پژوهشکده سلامت اجتماعی)

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد افشاری (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه)

دکتر محمدابراهیم موسوی (مشاور رئیس دانشگاه در امور درمان و توانبخشی و عضو هیات رئیسه)

دکتر ابوالفضل ره گوی(عضو هیات علمی دانشگاه )

دکتر کیانوش عبدی (عضو هیات علمی دانشگاه)

دکتر فریبا یادگاری (عضو هیات علمی دانشگاه)

دکتر منصوره کریم زاده (عضو هیات علمی دانشگاه)

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: