اعضای شورای پژوهشی:

 1. دکتر حمیدرضا خانکه (رئیس دانشگاه)
 2. دکتر حمیدرضا خرم خورشید (معاون تحقیقات و فناوری)
 3. دکتر بیژن خراسانی (معاون درمان و توانبخشی)
 4. دکتر محمدرضا خدایی اردکانی (معاون آموزشی)
 5. دکتر احمد دلبری (رئیس مرکز تحقیقات سالمندی)
 6. دکتر فرهاد طارمیان (رئیس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد)
 7. دکتر اکبر بیگلریان (سرپرست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)
 8. دکتر فرین سلیمانی (رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال)
 9. دکتر مروئه وامقی (رئیس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی)
 10. دکتر حسین نجم آبادی (مدیر گروه و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک)
 11. دکتر علی ناظری آستانه (سرپرست مرکز تحقیقات سایکوز)
 12. دکتر کیانوش عبدی (مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی)
 13. دکتر فریبا یادگاری ( مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات )
 14. دکتر سیدفرهاد طباطبایی قمشه (هیات علمی آموزشی)
 15. دکتر کیمیا کهریزی (هیات علمی آموزشی)
 16. دکتر محمدعلی محسنی بندپی (هیات علمی آموزشی)
 17. دکتر مهدی نوروزی (هیات علمی پژوهشی)
 18. دکتر فریدون لایقی (هیات علمی آموزشی)
 19. دکتر حمیرا سجادی (هیات علمی آموزشی)
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: