فهرست مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی

بیمارستان توانبخشی رفیده

کلینیک توانبخشی اخوان

مرکز آموزشی درمانی سینا

نیکوکاران و خیّرین عزیز می توانند برای مشارکت در امور عام المنفعه و گسترش خدمات درمانی با مراکز فوق ارتباط برقرار نمایند.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: