مرکز روانپزشکی رازی برای خدمات رسانی شایسته تر به بیماران آسایشگاه ها در نظر دارد تا نسبت به صنعتی سازی آشپزخانه اقدام نماید.

نیکوکاران عزیز می توانند در این امر خیر مشارکت نموده و در اجر معنوی آن سهیم باشند.عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: